Olvasási idő: 5 perc

Együttműködési megállapodást kötött a Mathias Corvinus Collegium és a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium azzal a céllal, hogy egyetlen fiatal tehetség se vesszen el azért, mert hátrányos helyzetből, nehezebb körülmények közül indult. Az aláíró felek közös küldetése, hogy a helyi közösségek számára kiművelt, a közösségért, a hazáért tenni akaró embereket neveljenek. Az együttműködést az MCC részéről Constantinovits Milán szakmai főigazgató-helyettes és Konyári György miskolci képviselet-vezető, a szakkollégium részéről Makkai László igazgató és Őexcellenciája Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke írta alá.

Constantinovits Milán kiemelte, egy hosszú építkezés fontos lépése történt meg ezzel az aláírással, hiszen már korábban elkezdődött a közös munka. Az MCC missziója, hogy helyi szinten felkarolja a tehetségeket, megerősítse és bekapcsolja őket abba a szellemi vérkeringésbe, amit a tehetséggondozó alapítvány biztosít a fiatalok számára többek közt hazai és külföldi vendégelőadók és professzorok meghívásával. Ennek egyik kulcsa – jegyezte meg a főigazgató-helyettes –, hogy helyi szinten olyan szervezeteket találjanak, akik segítségükre lehetnek ebben, akikkel együttműködve az MCC el tudja érni azt az oktatási célt, hogy a helyi közösségek életében fontos szerepet betöltő fiatalokat adjon az országnak. Egyik ilyen kiemelt partnereként tekint az MCC a roma szakkollégiumra, amely – bár lehet, hogy más módszerekkel, más úton –, de ugyanazért a célért dolgozik: a helyi tehetségek megtalálásáért és felkarolásáéért.

Őexcellenciája Dr. Orosz Atanáz püspök felidézte, tizenegy évvel ezelőtt – abban az évben, amikor Benedek pápa Miskolcra helyezte őt –, indult el a roma szakkollégiumi hálózat kiépítése, és ezzel a hátrányos helyzetű, illetve roma tehetségek segítése. Az egyházi vezető – védőszentjéhez híven – maga is arra törekszik, hogy keresse az együttműködést azokkal, akikkel közösen jót tehetnek, segíthetnek a nehéz sorsúakon. Ezzel a szándékkal érkezett az MCC-be is, és – mint mondta – ezzel a küldetéssel támogatja az együttműködést.

A szakkollégium igazgatója kihangsúlyozta, a szegénység nem jelenti azt, hogy valaki tehetségtelen vagy céltalan, hogy nincsenek álmai. Makkai László elmondta, 2011 óta azon dolgoznak, hogy a hozzájuk kerülő fiatalokat támogassák álmaik megvalósításában, céljaik elérésében. Missziójuknak tekintik, hogy a tehetséges roma diákokat diplomához segítsék, és arra ösztönözzék, maradjanak a régióban és tevékeny részesei legyenek közösségüknek. A kollégiumvezető kiemelte, sok mindenben egyezik a két intézmény hitvallása, hiszen az MCC-hez hasonlóan a szakkollégium is az értékek mellett teszi le a voksát, és keresztény szellemiségű, hazafias érzelmű emberek kinevelése a céljuk. Olyan fiatalokat támogatnak, akik rászorulnak arra, hogy egy bátorító üzenet, egy jó szó, egy támogató csapat vezesse őket azon az úton, amin elindultak. 

Az MCC miskolci képviseletének vezetője beszédében kiemelte, a Mathias Corvinus Collegium legfontosabb küldetése a kiművelt emberfők tehetségének kibontakoztatása és a tehetséges fiatalok helyben tartása. Konyári György szerint az Észak-Magyarországi Régióban ez méginkább kulcsfontosságú kérdés, hiszen itt az elvándorlás napjaink egyik legnagyobb problémája, ezért is fontos – tette hozzá –, hogy kezet nyújtsanak azok felé, akik hasonló célok érdekében tevékenykednek. A képviselet-vezető hangsúlyozta, a legrosszabb az, ha egy tehetséges diák lemarad egy lehetőségről, mert nem tud róla – ezért is fontos, hogy a két intézmény ismerje egymás tevékenységét, és népszerűsítse programjait a fiatalok minél szélesebb körében.

Az immár több mint 25 éve működő Mathias Corvinus Collegium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményeként szeptembertől 24 helyszínen, 5580 diák számára nyújt a hagyományos közoktatást, egyetemi oktatást kiegészítő, magas szintű interdiszciplináris képzést 10 éves kortól egészen az egyetemig és azon túl is. Jelenleg is várjuk olyan szorgalmas, fejlődni vágyó, a világra nyitott fiatalok jelentkezését, akik szeretnének az MCC család tagjává válni. A most érettségizett, felsőfokú tanulmányaikat szeptemberben megkezdő diákok jelentkezését Juniorprogramunk várja, Roma Tehetség Programunk pedig olyan roma fiatalok előtt nyitja meg kapuit, akik tehetségük és szorgalmuk révén szeretnének olyan karrierutat bejárni, amivel közösségük és a magyar társadalom számára egyaránt mintát adhatnak, értéket teremthetnek. További információhoz aktuális felvételi kampányaink kapcsán a www.mcc.hu weboldalon juthatnak az érdeklődők.