Olvasási idő: 5 perc

A világrend átalakulóban van és ahhoz, hogy mi magyarok e kialakuló új világban sikeresek legyünk, huszárvágások sorára van szükség a politikai stratégiaalkotásban. A huszár maga is egy magyar találmány, ha úgy tetszik egy magyar hadászati innováció, a huszárvágás pedig magában foglalja azt az attitűdöt és gondolkodásmódbeli találékonyságot, ami a magyar embereket és ezáltal a magyar történelmet jellemzi. E bevezető gondolatokkal kezdte nagy létszámú közönség előtt Orbán Balázs legújabb könyvének bemutatóját a győri MCC-ben, ahol a szerzővel Dr. Fekete Dávid, az MCC győri képzési központjának vezetője beszélgetett. Orbán Balázs elmondta, hogy a legnehezebb a könyv címének kitalálása volt, hiszen véleménye szerint fontos, hogy az magában foglalja a magyar stratégiaalkotás leleményességét és egyúttal rávilágítson magának a stratégiának a lényegére is. A szerző szerint az összeköttetés, vagy idegen szóval konnektivitás az, amely Magyarország számára létfontosságú a XXI. században ahhoz, hogy tartósan a fejlett országok sorába kerüljön és regionális középhatalommá váljon.

A kiindulási pont az, hogy az általunk ismert neoliberális világrend átalakulóban van – szögezte le Orbán Balázs a beszélgetés elején. Ez a neoliberális világrend arra az elképzelésre épült, hogy az Amerikai Egyesült Államok vezetésével kiépült kapitalista gazdasági rendszer uralni fogja a világ minden térségét, azonban ez az állapot a világ más régióinak felemelkedésével és bizonyos országok rendkívüli megerősödésével véget ért. E világrendbeli átalakulást ma már minden ország politikai és gazdasági szereplője belátja és a fő kérdés már nem az, hogy ez a folyamat bekövetkezik-e, hanem az, hogy az egyes országok miként tudnak ezen átrendeződésen sikeresen túljutni.

A szerző kifejtette, hogy nekünk magyaroknak is az a legfontosabb kérdés, hogy mi vár ránk az átrendeződést követően, hova fogjuk tudni magunkat pozícionálni. Több elképzelés, több szcenárió létezik. Vannak olyan elképzelések, melyek az Amerikai Egyesült Államok dominanciáját jósolják, de már egy megváltozott világ keretei között. Van, amelyik Kínát látja a jövő hegemónjának és van olyan is, amely egy multipoláris világot vízionál. A mi szempontunkból az a fontos, hogy akármelyik jövőkép is fog megvalósulni, biztos stratégiára lesz szükségünk ahhoz, hogy szuverenitásunkat megőrizve sikeresen tudjuk magunkat pozícionálni az új világrendben.

Orbán Balázs elmondta, hogy Magyarország számára az összeköttetés (konnektivitás) és az ellenállóképesség (reziliencia) azok a tulajdonságok, melyek a megfelelő stratégiánkat alkothatják. A nyugati mainstream által egyre inkább hangoztatott geopolitikai víziók a decoupling (szétkapcsolás) és a derisking (kockázatcsökkentés), melyek a világ nagyhatalmi blokkosodásához vezethetnek, számunkra egyértelműen rossz jövőképpel kecsegtetnek. Orbán Balázs hozzátette, hogy legjelentősebb szövetségeseink és szövetségeink, mint az Európai Unió vagy a NATO nyugaton találhatóak, de a megfelelő összeköttetés és ellenállóképesség kiépítéséhez sokszorosítani kell nemzetközi kapcsolatainkat és mindenképpen meg kell akadályoznunk, hogy a blokkosodás és az elszigeteltség csapdájába essünk. E szempontból nagyon fontos, hogy a világ más térségeivel és hatalmi entitásaival is megfelelő kapcsolatokat építsünk ki. Orbán Balázs szerint földrajzi pozíciónkból adódóan mi mindig eltérő hatalmi érdekek és különböző kultúrák ütközőzónájában voltunk és pontosan ez az a tulajdonságunk, amely minket az összekapcsolás geostratégiájára predesztinál, hiszen közvetítők tudunk lenni kelet és nyugat, valamint észak és dél között. Ma már a világ gazdasági erőközpontja egyre inkább áttevődik a Távol-Keletre, ezért kulcsfontosságú, hogy az ottani innovációk megjelenjenek nálunk is, hiszen a következő évtizedek gazdaságát ezek a technológiai és gazdasági újítások fogják meghatározni.

Az ország stratégiája szempontjából fontos továbbá, hogy bár az elmúlt tizennégy év során nagy fejlődésen ment keresztül hazánk gazdasági és a nemzetközi megítélés szempontjából is, azonban meg kell akadályoznunk, hogy ebbe a fejlettségi szintbe beragadjunk. Ahhoz, hogy hazánk be tudjon lépni a fejlett országok körébe és regionális középhatalommá lépjen elő, olyan huszárvágásszerű politikai cselekvéssorozatra van szükség, amely gyors és összetett megoldást nyújt azokra a problémákra, amelyek a fejlődési folyamatainkat gátolják – mondta Orbán Balázs, a könyv szerzője.

A beszélgetést követően számos közönségkérdésre került sor, melyek elsősorban az Európai Uniót ért kihívásokra, az európai nagypolitika jövőjére és az orosz-ukrán háború magyar vonatkozásaira irányultak.

Az MCC győri központja hétről hétre kínál izgalmas szakmai programokat az érdeklődők számára. A következő előadás 2024. február 15-én 17:30-kor lesz A napóleoni háborúk geopolitikája címmel, mely során Hahner Péter, az MCC-Rubicon Történettudományi Műhely vezetője tart előadást. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!