Olvasási idő: 2 perc

Elkészült a Mathias Corvinus Collegium új Oktatási és Nevelési Stratégiája. A Kárpát-medence vezető tehetséggondozó intézményeként különös gondot fordítunk oktatási és nevelési munkánk összehangolására, a legkorszerűbb tanuláskutatási eredmények becsatornázására mindennapi működésünkbe.

E stratégiai dokumentum célja az MCC oktatási és ezzel összefüggésben nevelési alapelveit rögzíteni, amelyek egyrészt az intézmény több évtizedes működése során kristályosodtak ki, másrészt amelyeket 2021-2023-ban folytatott szakmai disputa révén összegeztünk és fogalmaztunk meg. Az intézmény folyamatosan bővülő képzési portfóliója megköveteli a működési struktúránkat bemutató részek folyamatos fejlesztését, ugyanakkor oktatási és nevelési alapelveinkre időtálló értékrendszerként tekintünk.

Az Oktatási és Nevelési Stratégiánk azokat az alapelveket rögzítik, amelyek lehetővé teszik a minőségbiztosítást, hogy ugyanazt a minőségű, színvonalú oktatási alapelveken nyugvó képzést nyújtsuk a Kárpát-medence teljes egészében, és így az összmagyarság számára egészen Szombathelytől Csíkszeredáig, vagy másképpen Dunaszerdahelytől Beregszászig – fejtette ki Dr. Constantinovits Milán, az MCC szakmai főigazgató-helyettese. 

 

 

Az Oktatási és Nevelési Stratégia egymást feltételező, egymással kölcsönhatásban álló irányelvek összessége, ugyanis a teljes személyiség kibontakoztatásához meghatározott pedagógiai szempontok mellett a közösségben megvalósuló nevelési tevékenység szükséges. E stratégiai dokumentum az MCC teljes képzésrendszerét meghatározza, az oktatási-nevelési munka minden szereplője ennek szellemében végzi tehetséggondozó és közösségszervező tevékenységét.

Az MCC Oktatási és Nevelési Stratégiája itt érhető el.