Olvasási idő: 3 perc

A budapesti Amerikai Nagykövetség oktatásért felelős munkatársai látogatottak el a zalaegerszegi MCC-ben angolul tanuló középiskolásokhoz. Az Amerikai Diplomáciai Múzeum (National Museum of American Diplomacy) által kifejlesztett diplomáciai szimulációs játékok során a diákok különböző valós eseményeken alapuló szituációkban próbálhatták ki, hogyan is zajlik egy adott krízis megoldása diplomáciai eszközökkel. A szerepjátékokban a diákok számos hasznos készségeket sajátíthattak el. Megtanulták például, hogy csapatokban dolgozva együttműködjenek a különböző álláspontokat és értékrendeket képviselő társaikkal egy mindenki számára elfogadható kompromisszum elérése érdekében. A „Nemzetközi migrációs válság: emberi jogok és határbiztonság” nevű szimulációs játék egy, a diplomaták és történészek által kidolgozott, valós szituációkon alapuló tudáspróba, amelyben a zalai diákok az alábbi elképzelt problémára keresték a legoptimálisabb megoldást.

A képzeletbeli ország, Budán törvényt fogadott el, amely megtiltja a Rubitoknak, az ott élő kisebbségi csoportnak, hogy hagyományaiknak megfelelően istentiszteleteket végezzenek. A Rubitokkal rokonszenvező gilbiai kormány megengedte nekik, hogy maradjanak, és némi alapvető segítséget nyújtott, de Gilbiának nincs forrása arra, hogy gondoskodjon a Budánt elhagyó és a táborban letelepedő, növekvő számú tömegről. Találkozót kért Budántól, az Egyesült Államoktól, az ENSZ Menekültügyi Főbizottságától és a Menekültek és Kisebbségek Szövetségétől a kérdés megvitatására.

A játék folyamán a diákok beleélhették magukat a diplomaták szerepébe. Az angol nyelv magas szintű gyakorlása mellett sok más hasznos készséget is gyakorolhattak, mint például: hogyan kell rövid idő alatt a nagy mennyiségű információból kiszűrni a lényeget. Ráláthattak a diplomaták munkájára, és megtapasztalhatták a tárgyalásokkal együtt járó feszültséget és nyomást.

A játék előtt a nagykövetség munkatársai egy rövid, angol nyelvű prezentációt tartottak az Amerikai Külügyminisztérium és az Amerikai Nagykövetség munkájáról.