Olvasási idő: 2 perc

Izgalmas témát boncolgattak a debreceni KáPés diákok a múlt heti KP Klubdélután keretében. Az erkölcsi normák mentén kialakított értékrend az egyén és a közösségek viselkedését, életvitelét mélyen meghatározó döntéseink alapja, és gyakran konfliktusok okozója is. De hogyan hozzuk meg ezeket a döntéseket?

A klubdélután alapvető kérdése az volt, mi alapján hozzuk meg erkölcsi ítéleteinket. Mi számít erkölcsösnek, mi erkölcstelennek? Egyáltalán mi az az erkölcs? Milyen sztereotípiákat hordozunk a „liberális” és a „konzervatív” fogalmaihoz kapcsolódva? A beszélgetés során kiderült, hogy a látszólag egyértelmű kérdések bizony nehezen definiálhatók. A középiskolás diákok a kulturális különbségek és az egyetemes emberi normák határait, saját döntéseiket, preferenciáikat vizsgálhatták egy támogató és a közös értelmezést segítő diskurzus keretében. A komplex kérdéskör alapos feltárásához az antik filozófiától a modern pszichológiai kutatásokig számos tudományos referenciapontot vontak vizsgálódásuk körébe a workshop vezetője, Boronkai Szabolcs segítségével. Mély benyomást gyakorolt a fiatalokra annak felismerése, hogy érzelmeinkkel szemben kevés esélyünk van döntéseink és véleményünk tudatos, akaratlagos irányítására, a racionalitás látszatát keltő magyarázatainkkal gyakran csak emócióink után futunk.