Olvasási idő: 3 perc

A dinamikusan bővülő oktatási, tudományos és nemzetközi portfóliónk részeként fiatal amerikai kutatóknak szóló ösztöndíjprogramot indítunk.

A dinamikusan bővülő oktatási, tudományos és nemzetközi portfóliónk részeként fiatal amerikai kutatóknak szóló ösztöndíjprogramot indítunk. A Budapest Fellowship Programot a washingtoni székhelyű Hungary Initiatives Foundationnel és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködésben valósítjuk meg.

A program célja, hogy az amerikai politikai szakemberek következő generációja kellő mélységű tudáshoz és ismerethez jusson Közép- és Kelet-Európa, azon belül is Magyarország tekintetében, valamint az, hogy Budapestnek mint nemzetközi szakmai fórumnak az arculatát tovább erősítse. A teljes állásnak megfelelő, ösztöndíjjal támogatott transzatlanti fellowship-státusz fiatal amerikai kutatóknak és szakértőknek nyújt egyedülálló lehetőséget a magyar fővárosban. A felvett ösztöndíjasoknak lehetőségük lesz arra, hogy független kutatási tevékenységet végezzenek az általuk megválasztott témában, továbbá, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzenek egy, a szakmai érdeklődésüknek megfelelő profillal bíró budapesti intézményben.

A Budapest Fellowship Program előreláthatóan 2020. szeptember végétől 2021 júniusáig tart majd. A program keretében 2020 szeptemberében két junior (folyamatban lévő mesterszakos vagy doktori tanulmányokat folytató) és két szenior (posztdoktori hallgató vagy már végzett) ösztöndíjas kapja meg a lehetőséget a magyarországi tudományos tevékenység elkezdésére. A program szerkezeti felépítése az egyéni kutatási területen történő elmélyülésen és a szakmai munkavégzésen túl a közép-kelet-európai, és kifejezetten a magyar történelem és kultúra behatóbb megismerését is szolgálja.

Az ösztöndíjasok független, mentorációval segített kutatást végeznek majd, és a tízhónapos gyakornokság során gyakorlati tapasztalatot szereznek egy, az akadémiai és szakmai területüknek megfelelő budapesti intézményben. Emellett az MCC lehetőséget biztosít majd nekik kutatási eredményeik publikálására. A felvett kutatóknak alkalmuk nyílik előadások, kurzusok és műhelymunkák oktatási tervének kidolgozására az MCC szakirányos képzésén tanuló alapszakos diákok, a Vezetőképző Akadémián tanuló mesterszakos diákok, továbbá a Collegium egyéb posztgraduális programjainak résztvevői számára. A program során tematikus szemináriumokra, tanulmányutakra is sor kerül, továbbá az ösztöndíjasok − kulturális elmélyülésüket elősegítendő − magyar nyelvórákat is vesznek majd. Mindezek mellett a program keretében az ösztöndíjasok neves szakemberekkel, tudósokkal és üzleti vezetőkkel ismerkedhetnek meg. A fiatal kutatók részt vehetnek belső műhelybeszélgetéseken vezetői készségeik, szakmai előmenetelük, a közép-kelet-európai régióval kapcsolatos közgazdasági, politikai, történelmi és kulturális ismereteik bővítése érdekében.

A szervezők reményei szerint a Budapest Fellowship Program hozzájárul Amerika jövőbeli vezetőinek Közép-Kelet-Európáról és Magyarországról alkotott képének formálásához és a régióról szerzett ismereteik bővüléséhez.