Olvasási idő: 5 perc

Három nap, öt intézmény és kilenc előadó: a Nemzetközi Jogi Műhely Hágába látogatott. Az MCC budapesti, debreceni és kolozsvári jogász hallgatói vettek részt azon a tanulmányúton, amelynek során intézménylátogatások, színes előadások és professzorokkal, bírókkal és szakértőkkel folytatott beszélgetések nyújtottak betekintést a nemzetközi bíráskodás azon világába, amelyek tankönyvekből nem ismerhetők meg.

A tanulmányút elsődleges célja az volt, hogy az MCC diákjai megismerkedhessenek a nemzetközi bíráskodás különböző fórumaival, betekintést nyerhessenek kialakulásuk előzményeibe, fejlődéstörténetük legfontosabb csomópontjaiba, hatáskörük és eljárásaik sajátosságaiba. A nemzetközi vitarendezés fórumai a nemzetközi jog történetében paradigmaváltást jelentő második világháborút követő időszakban indultak látványos fejlődésnek, szerepük ekkortól kezdődően növekszik. A tanulmányút három különböző típusú nemzetközi bírói fórum megismerésére nyújtott lehetőséget: a klasszikus államközi vitarendező és fontos nemzetközi jogértelmező funkciót ellátó Nemzetközi Bíróság (ICJ), az alapvetően tulajdonvédelmi ügyekben eljáró Irán-Egyesült Államok Követelések Bírósága (IUSCT), valamint a nemzetközi büntetőügyekben ítélkező Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC). A nemzetközi bíróságok nemcsak a nemzetközi jog alkalmazása, hanem a nemzetközi jog értelmezése és fejlesztése terén is egyre jelentősebb szerepet játszanak. Ugyanakkor, amint azt a jelenleg zajló ukrajnai konfliktus is mutatja, működésük sok esetben korlátozott. A hallgatók intézménylátogatásokon és egyetemi professzorok, szakértők, valamint szakdiplomaták előadásain, a velük való kötetlen beszélgetéseken keresztül tájékozódhattak ezekben a kérdésekben.

Az Irán-Egyesült Államok Követelések Bíróságán a diákokat az iráni, az amerikai és az úgynevezett harmadik ország bíróinak tanácsadói fogadták, akik részletes előadásokon keresztül mutatták be az algíri deklarációkkal létrejött intézmény egyedülálló történetét, struktúráját, hatáskörét és eljárását. Az előadásokat követő beszélgetéshez Professzor Bruno Simma, a Nemzetközi Bíróság volt tagja, az amerikai Michigan Egyetem professzora és az Irán-Egyesült Államok Követelések Bíróságának tagja is csatlakozott. A beszélgetés során, többek között, szóba került a bíróság esetjogának meghatározó szerepe a beruházásvédelmi választottbíróságok előtt jelenleg zajló jogvitákban. A híres Béke Palotát a hallgatók szervezett látogatás keretében tekintették meg, amelynek során Saba Mollaian, a Nemzetközi Bíróság munkatársa mutatta be a bíróság történetét, hatásköret, az eljárás menetét és az intézményhez kapcsolódó további érdekességeket.

A csoportot Magyarország hágai nagykövetségén Petőházi Enikő multilaterális ügyekért felelős szakdiplomata fogadta, aki ismertette a nagykövetség felépítését, illetve a hágai székhelyű nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos nagykövetségi feladatokat és a magyar álláspont képviseletét. A volt Jugoszlávia területén 1991-től kezdve elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekményekért felelős személyek megbüntetésére létrejött Nemzetközi Törvényszék (ICTY) korábbi székhelyénél tett rövid kitérő után a hallgatók a Nemzetközi Büntetőbíróságot látogatták meg. Ennek során elsőként Michael Herz-nek, a büntetőbíróság védői hivatal jogászának előadását követhették figyelemmel, aki ismertette az intézmény történetét, eljárási rendjét és legfontosabb kihívásait. Sándor Lénárd, az MCC Nemzetközi Jogi Műhely vezetője és a tanulmányút akadémiai programjának szervezője a nemzetközi jog által is üldözött bűntettek történeti kialakulását ismertette és a joghatósági kihívásokra hívta fel a figyelmet. A hallgatókat a tanulmányi út utolsó délutánján Professzor Kovács Péter, a Nemzetközi Büntetőbíróság bírója és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora fogadta és látta vendégül. A késő estébe nyúló beszélgetés során a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt felmerült legkülönbözőbb ügyek és a nemzetközi jog legérdekesebb, legizgalmasabb történetei elevenedtek meg. Ez a beszélgetés a nemzetközi jog olyan világára nyitott ablakot, ami tankönyvekből nem sajátítható el. A háromnapos tanulmányút a tudásgyarapítás és ismeretszerzés mellett kiváló lehetőséget kínált kapcsolatteremtésre, szakmai gyakorlati lehetőségek felkutatására, miközben a különböző egyetemekről és vidékekről érkező MCC diákok valódi csapattá formálódtak.