Olvasási idő: 3 perc

A Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága 2023. november 7-én tartotta meg ezévi országos tudásmenedzsment konferenciáját, aminek témája ezúttal: „A tudásmenedzsment új utakon – az MI és az Upgrading összefüggésrendszereiben”. Az egynapos rendezvényen 16 előadás hangzott el a témakör legfrissebb hazai kutatási eredményeiről. mesterséges intelligenciának napjainkban a tudásmenedzsmentben betöltött szerepéről.

 A megszólalók között Boda György és munkatársai azzal a témával foglalkoztak, hogy melyek a vállalati tudástőke volumene és a versenyképesség összefüggései a hazai vállalkozások 2009-2021 közötti nyilvános beszámolói alapján. Kimutatták, hogy a Magyarországon működő multiknál az egy dolgozóra vetített tudástőke mintegy kétszerese a hazai KKV-k esetében mérhető értéknek.

Noszkay Erzsébet a magyarországi upgrading-gel kapcsolatban aláhúzta, hogy korszerű, nemzetgazdaságot átfogó tudásmenedzsment szemlélet nélkül ez en tud sikeres lenni. Szabados Levente előadásában bemutatta, miként léptek már túl az egyszerű szöveggenerátor jellegű felhasználási lehetőségeken az MI eszközök, és milyen további érdemi alkalmazásokat kínálnak a vállalati tudáskezelés és hatékonyság fejlesztésére. Dörfler Viktor a mester tanítvány viszony fontosságának és a nagymesterek szerpének a korábbikanál is még hangsúlyosabbá válását vetítette előre. Z. Karvalics László áttekintette, hogy milyen kérdések vetődnek fel a tudásmenedzsment kutatások tudáskormányzása mentén. Setényi János felszólalásában arra fókuszált, hogy milyen új szerepei lehetnek a mesterséges intelligenciának az oktatásban és a vállalkozásfejlesztésben. Külön kitért a közoktatásban dolgozó pedagógusok előtt álló szakmai kihívásokra. Vass Vilmos és Kiss Ferenc azt mutatta meg, hogy a felsőoktatásnak milyen átalakuláson kellene végig mennie ahhoz, hogy az MI által jelentett gazdasági és társadalmi transzformációra megfelelő képzési hátteret adhasson.

Az előadások anyagai a Munkabizottság holnapján utólag elérhetők lesznek.

Az előadásokat szakmai beszélgetések követték, valamint bemutatásra került a Munkabizottság eredményeinek első 20 évét átfogó, „Tudásmenedzsment a következő két évtized határán” című, az Akadémiai Kiadónál megjelent tanulmánykötet is.

A rendezvény az MCC, a Batthyány Lajos Alapítvány és az Információs Társadalomért Alapítvány támogatásával valósulhatott meg.