Olvasási idő: 5 perc

A tehetséggondozás aktuális kihívásaival foglalkozott az MCC győri képzési központjának őszi Pedagóguskonferenciája, melynek keretében Győr jelentős oktatási intézményeinek vezetői mutatták be a tehetséggondozás terén általuk tapasztalt problémákat, kihívásokat és a jövőbeli lehetőségeket.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői – Prof. Dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, Horváth Péter, a Révai Miklós Gimnázium igazgatója és a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Tóth Konstantin, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium igazgatója és Németh Tibor, a Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatója – egyhangúlag megegyeztek abban, hogy a tehetséggondozás a képzési szinttől függetlenül a mindenkori oktatás számára az egyik legfontosabb és egyben legnagyobb kihívásokat magában foglaló feladata. Az igazgatói fórum lehetőséget nyitott arra, hogy a tapasztalatok kicserélése és megbeszélése révén az MCC is hatékonyabban és szakszerűbben tudja tehetséggondozó tevékenységét kifejteni a különböző oktatási és képzési szinteken. A több mint félszáz pedagógussal lezajló kerekasztal-beszélgetést követően fiatalokat érintő pszichés problémákról és az azokra adható gyógyító megoldásokról osztotta meg gondolatait Pető Dorina szociálpszichológus, az MCC és a Mélylevegő Projekt munkatársa a résztvevőkkel.

Friedler Ferenc rektor kifejtette, hogy a tehetséggondozás terén az általa tapasztalt problémák elsősorban a képzési szintek között jelennek meg. Tehetséges középiskolás diákok nem minden esetben tudják továbbvinni talentumaikat egyetemi tanulmányik idejére, mely elsősorban az egyetemi „tömegoktatás” következménye. Horváth Péter, a Révai Miklós Gimnázium igazgatója e szintek közötti problémát ugyancsak jelentősnek titulálta, és hozzátette: nagyon fontos a tehetséggondozás terén a diákok „kísérése” és a különböző képzési szinteken az egységes minta követése. Németh Tibor és Tóth Konstantin igazgatók fontosnak ítélték annak meghatározását, hogy az oktatás során kit nevezhetünk tehetségesnek. Véleményük szerint minden diák tehetséges a tanulmányuk valamely szegmensében, azonban ahhoz, hogy valakit a szó szoros értelmében tehetségnek tituláljunk, szükséges az egyéni motiváció és szorgalom megléte. Friedler rektor úr ehhez a gondolathoz Albert Einstein példájával élve hozzátette, hogy a motiváció és a szorgalom mellett a bártorság is szükséges. Hiszen hiába ér el valaki nagy eredményeket és sikereket a saját szakterületén, ha azzal nem áll ki a széles nyilvánosság elé és eredményeit nem védi meg bírálóival szemben, mert akkor az ő tehetsége nem fog tudni kibontakozni, munkájának nem lesz meg a várt eredménye. A beszélgetést Sullivan Ferenc, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatója vezette, aki a kérdések mentén feltárta, hogy a különböző tehetséggondozó intézmények, mint például az MCC, hozzájárulhatnak a megfelelő tehetséggondozás eléréséhez.

A kerekasztal-beszélgetést követő szakmai eseményen Pető Dorina szociálpszichológussal, az MCC és a Mélylevegő Projekt munkatársával Szász Anna Dorottya középiskolás diákunk beszélgetett a fiatalokat érintő pszichés problémákról. A szakember kifejtette, hogy míg kisgyermek korunktól kezdve nagyon sokat hallunk fizikai egészségünk védelméről és ápolásáról, addig a mentális, pszichés egészségünk szinte egyáltalán nem kerül szóba, pedig annak szakszerű kezelése ugyanolyan fontos mindenki számára. A pszichés problémák esetében az elmúlt évek rontottak a statisztikákon, hiszen a Covid két éve, majd pedig a háborús helyzetek mindenki lelki nyugalmát és pszichés ellenálló képességét próbára tették, de e téren talán a fiatalok még nagyobb kihívásokkal néznek szembe. Pető Dorina véleménye, hogy az egyén nem választható el a környezetétől, így hisz abban, hogy a mentális egészség támogatása társadalmi szinten is lényeges feladat, mely abból is látszik, hogy a Mélylevegő Projekt ismeretterjesztő, szakmailag hiteles és közérthető online tartalmainak követői napról-napra növekszenek. A szociálpszichológus hozzátette, hogy nagyon fontos lenne a preventív megoldások minél szélesebb körű terjesztése, valamint problémák esetén a szakembertől való segítségkérés támogatása.

Az MCC győri képzési központja hétről hétre kínál izgalmas szakmai programokat az érdeklődők számára. A következő szakmai programra december 2-án 18:00-kor kerül sor „Megmaradás Csángóföldön” címmel, mely során Nyisztor Ilona moldvai (pusztinai) népdalénekes vezet be bennünket a csángóföldi néphagyományokba, majd csángó adventi népénekeket mutat be számunkra.