Olvasási idő: 3 perc

Az 1956-os forradalom leverését követő megtorlások, büntetőperek és kivégzések után az új hatalom saját legitimitása elnyerése és fenntartása érdekében egy ideológiai alapon szerveződő társadalompolitikát kezdett el felépíteni, amelyben minden korosztályt irányított szervezeteken és közösségi élményeken keresztül próbáltak meg integrálni a szocializmus rendszerébe- erről is szól Pap Milán politológus a Párttal, a néppel című könyve, amelyet a napokban mutattak be az MCC pécsi központjában.

Az MCC Press Kft. kiadásában idén megjelent könyvben a szerző arra keresi a választ, hogy a Kádár-korszakban hogyan és miféle ideológiai célokkal, milyen történelmi perspektívában teremtették meg a politikai részvétel kereteit. Pap Milán  saját elmondása szerint azért kezdett el a magyar szocializmus társadalompolitikájáról írni, mert még gyermekkorában, a 90-es években is mindenki a Kádár-rendszerről beszélt és bár sosem élt benne, úgy gondolta, hogy társadalomtudósként kutatni kezdi a témát melyről minden embernek van élménye, tapasztalata, de legfőképpen véleménye. A Mathias Corvinus Collegium pécsi könyvbemutató rendezvényén a szerzővel Botos Máté kiadóvezető beszélgetett.

„A szocializmus 1956 utáni társadalompolitikai rendszerére a középutasság volt a jellemző, hiszen a regnáló hatalomnak saját legitimitásának biztosítása érdekében olyan látszatintézkedéseket kellett bevezetni, melyek a radikálisabb politikára vágyó baloldali forradalmár fiatalokat és a népi, nemzeti baloldaliakat is integrálni tudták a rendszerbe.” – mondta el Pap Milán. Kádár János tudatosan hozta létre azokat az általa irányított, befolyással bíró és ellenőrzött közösségeket, platformokat, melyek látszólagosan kielégítették az emberek társadalmi igényeit. A Kommunista Ifjúsági Szövetség tökéletes példája ennek: egy a fiatalok szocializációjában fontos szerepet játszó közösségi fórum, amelyben a szabadidős tevékenységek mellett a fiatalok politikai nevelése is zajlott. „Számos olyan példát ismerünk, hogy a KISZ üléseken beépített emberek tettek fel és válaszoltak meg fontos, a társadalmat foglalkoztató kérdéseket, hogy az emberek véleményét befolyásolják.” – hangzott el a pécsi könyvbemutatón. A kádári szocializmus alapvetése volt: ha az emberek a május elsejei felvonulásokon, úttörőtáborokban és egyéb, a párt által létrehozott közösségi eseményeken jól érzik magukat, lehetőségük van ismerkedni, szórakozni és elérhető egy általános életszínvonal, nem vágyják majd az 1956-ban utoljára felemlegetett szabadság eszméjét.

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány 2008 óta folytat könyvkiadói tevékenységet és 2021-ben hozta létre önálló cégét az MCC Press Kft-t, melynek célja, hogy hazai kortárs szerzők és a nemzetközi diskurzusokban meghatározó, ám itthon ki nem adott, elsősorban társadalomtudományi munkák publikálásával gazdagítsák a szakmai és a szélesebb olvasóközönség ismereteit. A könyvkiadó lehetőséget teremt arra is, hogy tudományos publikálási felületet biztosítson az intézmény munkatársai számára is, valamint arra, hogy a Kárpát-medencei magyar alkotások idegen nyelven is elérhetővé váljanak.