Leo Strauss (1899-1973) a huszadik század egyik legmeghatározóbb politikai gondolkodója. Talán a nyugati kultúrában ő volt a leginkább tisztában a politikai filozófia valódi jelentésével és fontoságával. Németországban született és tanult, fiatal filozófusként többek között Heidegger, Husserl és Carl Schmitt gondolatai ragadták meg, s korai műveit elsősorban a zsidó gondolkodásnak szentelte. Strauss az 1930-as években a kora újkori filozófia tanulmányozása felé fordult, ahol felfedezte, hogy a politikai filozófiában megjelenik a hit és az értelem konfliktusa, amelyet később „Athén” és „Jeruzsálem” konfliktusának nevezett. Az Egyesült Államokba való emigrációja után szinte teljesen a politikai filozófia történetének szentelte magát, amelyet klasszikus és modern korra osztott; ahol a törést Machiavelli politikai munkáiban érte tetten. A II. világháború utáni munkái először a modern politikai filozófiára, majd annak klasszikus megfelelőjére összpontosítottak. De bármilyen szerzőről vagy korszakról is írt, annak fő üzenete az volt, hogy a politikai filozófia nélkül aligha lehet megérteni a politikát. Strauss úgy vélte, hogy a politikai filozófia, mint olyan még mindig aktuális a modern pozitivizmus dominanciája ellenére. A filozófia, mint az egész ismerete sohasem mondható elavultnak, mert az ember természete mindig ugyanaz, és az ember leglényegesebb kérdései az emberben, mint közösségi lényben gyökereznek, ebből fakad a politikai filozófia jelentősége is.

Az MCC-ben a Politikai Filozófiai Európai Központját azért hozták létre, hogy megfelelő hangsúllyal kezeljék a klasszikus európai politikai filozófiát. Hosszú távollét után a politikai filozófiának vissza kellene térnie Amerikából Európába. A politikai filozófia hazája görög földön való születése óta az európai kultúrában található. A két világháború közötti időszakban azonban politikai okokból sok európai tudós, köztük a politikai gondolkodók, Amerikába költöztek, hogy menedéket keressenek a halálos politikai rezsimek különféle formái elől. A 20. századi politikai filozófia reneszánszát olyan emigránsok kezdeményezték, mint Leo Strauss, Eric Voegelin, Hannah Arendt és néhányan, akik vagy a világ más részére emigráltak, mint Karl Popper, vagy Európán belül költöztek, mint F. A. Hayek, A. Kojéve vagy Isaiah Berlin, vagy otthon maradtak, mint Michael Oakeshott, Jacques Maritain vagy Raymond Aron. Leo Strauss így fogalmazott: „Nem az önfeledt és fájdalom-szerető antikvárizmus, sem az önfeledt és mámorító romantika késztet bennünket arra, hogy szenvedélyes érdeklődéssel, mérhetetlen tanulási szándékkal forduljunk a klasszikus ókor politikai bölcselete felé. Korunk válsága, a Nyugat válsága késztet erre bennünket.”

A konferencia célja, hogy emléket állítson Leo Strauss örökségének, és a politikai filozófia mai szerepéről alkotott tudásunkat mélyítse.

Regisztráció

 

 

Október 12. (Csütörtök)

9:00                Megnyitó

 • Szalai Zoltán, Főigazgató, MCC
 • Lánczi András, A Politikai Filozófia Európai Centrumának vezetője, MCC

9:30                 Keynote Speech

 • Michael Anton (Claremont) – “Strauss on the Ancients and the Moderns in Thoughts on Machiavelli”

10:30               Szünet

10:50               Strauss and the Ancients

 • Moderátor: Papp Róbert
 • Laurence Lampert (Indiana) – “Strauss’s Blunder: ‘the time, i.e., the year’ of the Republic”
 • Iraj Azarfaza (Isfahan) – “Leo Strauss on Xenophon’s Grudge against Socrates”

12.00               Ebéd szünet

14:00               Strauss and Contemporary Conservatism

 • Moderátor: Lánczi András
 • Andreas Kinneging (Leiden) – “The Conservatism of Leo Strauss”
 • Zbigniew Janowski (Towson) – “Is Leo Strauss Still Worth Reading?”

15:00               Szünet

15:15               Strauss and the Moderns

 • Moderátor: Arthur Milikh
 • William Wood (MCC) – “’Philosophy Is to Fulfil the Function of Both Philosophy and Religion’ – Leo Strauss, Machiavelli and the Nature of Modernity”
 • Timothy Burns (Baylor) – “Leo Strauss on the Origin and Character of Modern Democracy”

16:20               Szünet

16:40               Strauss and other Authors

 • Moderátor: Papp Róbert
 • Guillermo Graino Ferrer (Francisco de Vitoria Madrid) – “Authority, the People and Esotericism in the Erudite Libertines and Pascal”
 • Till Kinzel (Technische Uni Berlin) – "The Significance of Friedrich Heinrich Jacobi for the Philosophy of Leo Strauss"

17:40               Záróbeszéd

 • Lánczi András