Tavaly ősszel a németek sorsdöntő szavazáson választottak új parlamentet, ezzel véget vetve egyúttal az Angela Merkel vezette 16 éves kereszténydemokrata kormányzásnak. Gerhard Schröder kancellársága óta a Zöldek most először tértek vissza a szövetségi kormányba, ami által a szövetségi politika balra tolódása is várható. Ugyanakkor ideológiájuk nap mint nap szembesül a reálpolitika valóságával a védelmi, az energia- és a gazdaságpolitika területén.

Ez a fejlemény annak a szélesebb körű társadalmi átalakulás tendenciájának a tünete, amely az elmúlt két évtized szellemi, politikai és kulturális Németországát jellemezte, de amelynek a német lakosságon belül egy széles konzervatív réteggel is szembesülnie kell. Hogy ez a tendencia milyen mértékben hagy maradandó nyomot az országban, az valószínűleg a következő négy év során fog megmutatkozni. Mi jellemzi ezt a németországi átalakulást? Hogyan hat ez a társadalomra, a politikára és a kultúrára? És végül, de nem utolsósorban, mit jelent ez a magyar–német kapcsolatokra nézve?

Ezeket a kérdéseket járjuk körbe Dr. Klaus-Rüdiger MAI-val, történész, publicista és az MCC vendégoktatójával.

A regisztrációhoz kattintson 2022. április 21-ig az alábbi linkre: https://feliratkozas.mcc.hu/hu/magyar-nemet-intezet-2022-04-25


In einer wegweisenden Wahl haben die Deutschen im vergangenen Herbst ein neues Parlament gewählt, mit der 16 Jahre christdemokratische Regierung unter Angela Merkel zu Ende gingen. Erstmals seit der Kanzlerschaft Gerhard Schröders sind die Grünen in die Regierungsverantwortung zurückgekehrt und mit ihnen die Erwartung einer deutlichen Linksverschiebung der Bundespolitik. Gleichzeitig steht ihre Ideologie vor den Zwiespälten der tagesaktuellen Realpolitik in Militär, Energie und Wirtschaft.

Diese Entwicklung ist symptomatisch für den Trend eines breiteren gesellschaftlichen Umbruchs, der das geistespolitisch-kulturelle Deutschland der letzten zwei Jahrzehnte erfasst hat, sich aber ebenso einer breiten, eher konservativen Schicht innerhalb der deutschen Bevölkerung stellen muss. Inwieweit dieser Trend das Land nachhaltig prägen wird, dürften die nächsten vier Jahre entscheidend zeigen. Was kennzeichnet den Umbruch in Deutschland? Wie wirkt er sich auf Gesellschaft, Politik und Kultur aus? Und nicht zuletzt, was bedeutet er für die deutsch-ungarischen Beziehungen?

Zu diesem Thema und diesen Fragen hält Dr. Klaus-Rüdiger MAI, Historiker, Publizist und Visiting Fellow des MCC einen Vortrag.

Registrierung bis zum 21. April 2022 unter dem folgenden Link: https://feliratkozas.mcc.hu/hu/magyar-nemet-intezet-2022-04-25