A nagymintás ifjúságkutatás elmúlt két évtizede alatt a 15-29 évesek élethelyzetének és életmódjának feltérképezése során folyamatosan vizsgáltuk a fiatalok problémaészlelését. A nemzedéki problématérkép készítéséhez többé-kevésbé ugyanazon módszertannal a megkérdezett fiataloknak arról kellett nyilatkozniuk, hogy mit tartanak az ifjúság legégetőbb problémájának Magyarországon. A legutóbbi (2020-as) adatfelvételi hullám eredményei jól mutatják, hogy melyek azok a problémák, amelyek foglalkoztatják a magyarországi fiatalokat. A Kívánj tizet kötet célja, hogy a fiatalok által a legégetőbb tíz probléma kontextusát megrajzolja, tudományos igénnyel részleteiben megvizsgálja és támpontokat nyújtson a területért felelős döntéshozóknak. A kötet további célja a Nemzeti Ifjúsági Tanács szakmai hátterének gazdagítása, az ifjúságról szóló diskurzus fenntartása és alakítása.

Az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött.

Regisztráció: ITT

További információ:

https://www.facebook.com/ifjusagkutatointezet

Program:

16:30 – Regisztráció

17:00 – Köszöntő

  • Székely Levente – intézetigazgató, Ifjúságkutató Intézet

17:05 – Mit mutatnak a számok és hogyan értelmezzük őket?

  • Koltai Luca – elemzési igazgató, HÉTFA
  • Kocsis János Balázs – egyetemi docens, BCE, BME; alelnök Magyar Urbanisztikai Társaság
  • Moderátor: Pillók Péter – tanszékvezető egyetemi docens, PPKE; igazgató, Századvég Társadalomtudományi Kutatócsoport

18:00 – Hogyan oldhatók meg ezek a problémák?

  • Nagy-Vargha Zsófia – fiatalokért felelős helyettes-államtitkár, KIM
  • Kovács Péter – elnök, Nemzeti Ifjúsági Tanács
  • Moderátor: Kiss-Kozma Georgina – kutató, Ifjúságkutató Intézet

18:50 – Kötetlen beszélgetés