A konzervatív hajlam közismert vonása valamennyi emberi társadalomnak. A politikai pártok és mozgalmak mégis leginkább az angolul beszélő országokban nevezik magukat konzervatívnak. E különös tény arra a hatalmas és be nem vallott törésvonalra hívja fel figyelmünket, amely az angol szokásjog kormányzati hagyományait öröklő, és az ilyen hagyományokkal nem rendelkező régiók között húzódik. Nagy-Britannia és Amerika úgy lépett be a modern világba, hogy nagyon is tudatában voltak közös történelmüknek. Később, a 20. század traumái során a két ország közösen védelmezte meg az őket egyesítő civilizációt, annak jeleként, hogy valamivel nagyobb ügyet képviselünk a kényelmi szempontoknál. De mi is ez? Thatcher és Reagan korában a választ egy szóban foglalták össze: szabadság. De e szó magyarázatot igényel. Kinek a szabadságát, hogyan élnek vele, hogyan határolják körül és határozzák meg?

 

Regisztráció