Stockholm történelmi jelentőségű helyszíne volt egyfelől a Szovjetunió, annak utódállamai, Kína, másrészt pedig a nyugati államok, köztük az Amerikai Egyesült Államok közötti nemzetközi viták rendezésének. Az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének építésével kapcsolatos érzékeny vita rendezése kiválóan igazolja, hogy a nemzetközi választottbírói vitarendezés milyen fontos szerepet tölthet egy olyan politikailag feszült időszakban, mint amilyen a hidegháború. Ugyanakkor, tágabb értelemben, a többi európai választottbírósági intézmény is egyfajta híd szerepet töltött és tölthet be Kelet és Nyugat között. Mi a a Kelet és Nyugat közötti vitarendezés története? Milyen előnyökkel rendelkezik az európai választottbíróskodás világszinten? Hogyan veszélyeztetik mindezt a feltörekvő ázsiai választottbírósági intézmények, így különösen a Szingapúri Nemzetközi Választottbírósági Központ (SIAC), valamint a Kínai Nemzetközi Gazdasági és Kereskedelmi Választottbírósági Bizottság (CIETAC) térnyerése? Milyen következményekkel jár az Ukrajnában zajló háború auz európai választottbíróságokra? Betölthetnek-e az európai intézmények közvetítő szerepet? Hogyan hatnak a szankciók az európai választottbíráskodásra? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ Robin Oldenstam, a Stockholmi Kereskedelmi Kamara (SCC) Választottbírósági Intézet igazgatótanácsának elnöke és Korom Veronika, a Bécsi Nemzetközi Választottbírósági Központ (VIAC) Nemzetközi Tanácsadó Testületének tagja, valamint a Magyar Választottbírói Egyesület elnöke, akikkel Sándor Lénárd, a Mathias Corvinus Collegium Nemzetközi Jogi Műhelyének vezetője beszélget.

Robin Oldenstam a Stockholmi Kereskedelmi Kamara (SCC) Választottbírósági Intézet igazgatótanácsának elnöke, és a Finn Választottbírósági Intézet (FAI) igazgatóságának tagja. Szakterülete a választottbíróság és a polgári peres eljárások, a Mannheimer Swartling ügyvédi iroda nemzetközi választottbíróo eljárásokban jog szakágának vezetője. 2015 és 2021 között tagja volt a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Választottbíróságának, 2010 és 2014 között pedig a Svéd Választottbírósági Szövetség (SAA) elnöke volt.

Korom Veronika az Essec Business School (Párizs és Szingapúr) tanára, Angliában és Walesben, Párizsban és Budapesten praktizált ügyvédként, beruházásvédelmi és kereskedelmi választottbíráskodásban tanácsadóként, valamint kereskedelmi vitákban választottbíróként tevékenykedik. A Magyar Választottbírói Egyesület elnöke, valamint az Bécsi Nemzetközi Választottbírósági Központ (VIAC) Nemzetközi Tanácsadó Testületének tagja.

Sándor Lénárd az MCC Nemzetközi Jogi Műhelyének vezetője, korábban az Alkotmánybíróság főtanácsadója és az Európai Parlament szakmai tanácsadója volt, miközben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen oktatott nemzetközi jogot. Jogász és MBA szakos közgazdász, doktori dolgozatát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen védte meg. Kutatási területe a globalizáció nemzetközi jogi kérdéseihez, illetve ezzel összefüggésben a közérdekvédelmi szabályozáshoz kapcsolódik.

Regisztráció