Tomasz G. Grosse szociológus, politológus és történész. A Varsói Egyetem professzora. Szakterülete az EU és a tagállamok gazdaságpolitikájának elemzése, valamint a közigazgatás, a geoökonómia, az európaizáció, az EU elméleti gondolatai. Nemrégiben jelent meg publikációja: "A szuverenitás és a politika. Egy tanulmány az európai integrációról" (Varsó 2022), "Az integráció négy dimenziója" (Varsó 2021), "A válság utáni Európa" (Varsó 2018), "Searching geo-economics in Europe" (Varsó 2014), valamint könyveket szerkesztett: "(Varsó 2016), "The Many Faces of Crisis. An Analysis of Crisis Management from an Economic and Political Perspective" (M. Cichockival, Berlin 2019), valamint "Fuel for Dominance. A geopolitikai fölény gazdasági alapjairól" (Berlin 2020).