Előadás: Konzervatív kérdések a COVID utáni oktatás jövőjéről

Az előadóról:

Dr. Setényi János egyetemi tanulmányait az ELTE BTK-n folytatta, részképzésen a Helsinki Egyetemen vett részt. Eredetileg történész, neveléstudományi doktori fokozatát az MTA-n szerezte. 

A reformműhelyként és az oktatási demokratizálódás szellemi központjaként működő Oktatáskutató Intézetben vált kutatóvá. Generalistaként minden oktatási ágazattal foglalkozik. Kezdettől erős nemzetközi szakmai beágyazottságot alakított ki, az elmúlt 25 évben rendszeresen dolgozott az OECD, az Európa Tanács és az EU DG Employment projektjeiben. Folyamatos tanácsadói munkája során nagy tapasztalatot szerzett a Balkán és a posztszovjet térség oktatásfejlesztésében.

1995-ben alapította meg Közép-Európa egyik első for-profit oktatási tanácsadó cégét, az Expanzió Humán Tanácsadó Kft. Az ezredfordulótól érdeklődésének középpontjába az értékelés (evaluation) került, a szakpolitikai szinttől az intézményi, sőt képzési program-szintig bezárólag. A Magyar Értékelők Társasága (Hungarian Evaluation Society) alapító tagja. Az utóbbi évtizedben a digitalizáció, a tanulásipari innovációk és a diszruptív technológiák felé fordult, publikációi a hagyományos iskoláztatás újtípusú rendszerintegrációs modelljeit keresik.

Az előadó számba veszi a technológiai diszrupció által újraformálódó tanulás területét és jelzi a hagyományos iskolai oktatás legújabb válságjelenségeit. Az előadás szkeptikus az olyan válaszkeresésekkel kapcsolatban, amelyek egy-egy kiragadott részlet megoldásában látják a kibontakozást. Az előadást olyan kérdésfelvetések zárják, melyekről tágabb társadalmi dialógus elindítása szükséges.