Előadás: The Challenge to Classical Knowledge (A klasszikus tudás kihívása)

Az előadóról:

Johan Wennström, svéd oktatáspolitikai szakértő, aki PhD értekezésében alapvetően a politikaalkotás erkölcsi alapjait kutatta konzervatív szemléletben, különös hangsúlyt helyezve az oktatáspolitika területére. Emellett korábban a svéd kormány politikai tanácsadójaként is dolgozott.

Dr. Johan Wennström előadásában bemutatja új társszerzős könyvét, a „Dumbing Down: The Crisis of Quality and Equity in a Once-Great School System -and how to Reverse the Trend”-et (Palgrave Macmillan 2022), amely az oktatás minőségének romlását mutatja be Svédországban, illetve tágabb értelemben a Nyugaton.

A könyv alapfeltevése, hogy a nyugati jólét és a nyugati politikai projekt nem lett volna lehetséges magas színvonalú oktatás nélkül. Erre kiváló példa a szerző hazája, Svédország. A 19. században ugyanis a közoktatás terjedése felszabadította Svédország gazdasági potenciálját.

Az oktatás minősége nem kizárólag az oktatásra fordított pénztől, hanem az oktatási rendszer azon képességétől függ, hogy releváns ismereteket és készségeket adjon át. Ez viszont az oktatási rendszert irányító intézmények minőségének függvénye. Ennek kulcskérdése a tudásszempontú perspektíva alkalmazása.

A tudás klasszikus megközelítésében az objektív valóság és ennek megismeréseként az empíriákra épített ismeret létezik. E keretek között a tudást közvetlen oktatással is átadhatja a tanár a diáknak. Ez a tudásszemlélet támasztotta alá Svédország és a Nyugat rendkívüli felemelkedését a 19. és 20.  században.

Az elmúlt évtizedekben azonban a nyugati oktatási rendszerekben egy, ezzel ellentétes és ennek ellentmondó tudásszemlélet alakult ki és vert gyökeret. Ez a tudásnak a posztmodern, társadalmi konstruktivista szemlélete, amely azt sugallja, hogy az objektív tudás nem létezik, és ezért nem lehet jogszerűen átadni sem. Ehelyett a diákoknak szabadon kell felfedezniük saját tudásukat.

Dr. Wennström előadásában bemutatja azokat a következményeket, amelyeket a tudás klasszikus nézetéről a posztmodern, társadalmi konstruktivista való áttérés okozott a diákok teljesítményére, a tanárok elégedettségére, az iskolai versenyre és az oktatási rendszer egyéb aspektusaira vonatkozóan.

Absztrakt:

In his lecture Dr. Johan Wennström will introduce his new coauthored book Dumbing Down: The Crisis of Quality and Equity in a Once-Great School System—and how to Reverse the Trend (Palgrave Macmillan 2022) about the decline of the quality of education in Sweden and the West more broadly.

The premise of the book is that Western prosperity and the Western political project would not have been possible without a high-quality education. Dr. Wennström’s own country, Sweden, is a good case in point. In the 19th century, the spread of public education unlocked Sweden’s economic potential.

Quality of education is not the money spent on education, but the education system’s ability to impart relevant knowledge and skills. This in turn depends on the quality of the institutions governing the education system. The most important institution is the view of knowledge.

In the classical view of knowledge, truth and knowledge exists. Moreover, knowledge can be transferred from teacher to student through direct instruction. It was this view of knowledge that underpinned Sweden’s and the West’s extraordinary rise in the 19th and 20th centuries.

However, in recent decades a contrasting and conflicting view of knowledge has emerged and taken root in Western education systems. This is the postmodern, social constructivist view of knowledge, which suggests that objective knowledge does not exist and therefore cannot legitimately be transferred from teacher to student. Instead, students should be free to discover their own knowledge.

Dr. Wennström will discuss the consequences of the move from the classical view of knowledge to the postmodern, social constructivist view for student performance, teacher satisfaction, school competition, and other aspects of the education system.