Iskola: Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium

Évfolyam: 11. évfolyam

Kutatási téma: Mi a kulcsa a nemzetközi projektekben való hatékony részvételnek?

A projekt célkitűzése, hogy olyan, angol nyelvi készségeket fejlesztő módszertanokat elemezzen, amelyek közvetlenül és hatékonyan használhatók egy nemzetközi projektben való részvétel során. A kutatás feltárja azokat a jó gyakorlatokat és szempontokat, amelyek szükségesek és előnyt jelenthetnek nemzetközi közegben egy középiskolás számára ahhoz, hogy témától függetlenül sikerrel érvényesülni tudjon. A projekt eredményeképpen létrejön egy olyan tudásbázis, amelyet az angol nyelvet tanítók könnyen tudnak alkalmazni egy tanulócsoport vagy egyéni felkészítés esetében. Hangsúlyt kap a nyelvtanulás iránti motiváció felkeltése és fenntartása, a vitakészség, a prezentációs készség, az improvizáció, illetve egy projekt felépítésének lépései. Az összeállított módszertant a projekt során több csoportban is teszteljük, majd azt a beérkező reflexiók figyelembevételével tovább tökéletesítjük.