Iskola: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

Évfolyam: 9. évfolyam

Kutatási téma: Miből sütöttek a világirodalom nagyjai? - avagy az öröklés-környezet elmélet alakulása esetünkben

A kutatás vizsgálatának középpontjában az öröklés-környezet elmélet sajátos módon történő bemutatása áll. A kutatás célja, hogy a górcső alá helyezett világirodalmi személyiségek tükrében közelebb kerüljünk ahhoz a problémakörhöz, amelyben a siker receptjének összetevőit igyekszünk azonosítani. A kutatás meghatározásokat keres olyan fogalmakra, mint tanulás, öröklés, környezet, tehetség, teljesítmény vagy siker, továbbá elemezni kívánja az ezek közötti összefüggéseket, kölcsönhatásokat és mintázatokat. Vélhetően, ha ezen eredményeket egymás mellé állítjuk, olyan értékes következtetéseket vonhatunk le, amelyek nem csupán az irodalomtörténet kiemelkedő alakjaira igazak, hanem ránk is.