Iskola: Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium

Évfolyam: 11. évfolyam

Kutatási téma: A nemek közötti bérkülönbség elemzése

A kutatás Magyarországra fókuszálva megvizsgálja, hogy miért és hogyan alakult ki a nemek közötti bérkülönbség, illetve ennek mértéke hogyan viszonyul az európai országokban lévő hasonló jelenséghez. Az elemzés tárgyát képezi az ezzel foglalkozó szakirodalom áttekintése, az ezekből levonható következtetések értékelése. A projekt kereti lehetőséget adnak a különböző generációk attitűdvizsgálatára, a versenyszférában dolgozó vezetők és a munkaerőpiaccal foglakozó szakemberek, valamint a civil szervezetek tapasztalatainak összehasonlítására. A kutatás kitér az egyéb diszkriminatív tényezők vizsgálatára, a jövedelemre gyakorolt differenciáló hatására. A vizsgálat arra keresi a választ, hogy számít-e az ország földrajzi elhelyezkedése, a világjárvány hatása, a betöltött pozíció presztízse a kialakult bérkülönbségek vonatkozásában, valamint, hogy milyen megoldási alternatívák lehetségesek a bérkülönbségek mértékének csökkentése érdekében.