Iskola: Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium

Évfolyam: 10. évfolyam

Kutatási téma: A Tiszavölgy vízrendezéséből eredő problémák bemutatása, valamint lehetőségek a vízmegtartásra és az ártéri gazdálkodás bevezetésére Mezőtúr térségében

A kutatás célja, hogy a Tiszavölgy térségében átfogó képet kapjunk a tradicionális ártéri gazdálkodás sajátosságairól, történetéről. A projekt szemléletesen mutatja be a vízvisszatartás természetvédelmi következményeit és konkrét javaslatokat kíván megfogalmazni a Mezőtúr területén történő ártéri gazdálkodásra vonatkozóan. A kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen vízügyi problémákkal kell megküzdeniük az itt élő gazdálkodóknak és hogyan lehet a tájban hatékonyabban megtartani a vizet. További kérdés, hogy milyen, a mainál hatékonyabb mezőgazdasági rendszer kialakítására lenne lehetőség és ennek milyen előnyei lennének közép-, illetve hosszútávon. A kutatás eredményeire támaszkodva azt is megismerhetjük, hogy a vízmegtartásnak milyen turisztikai hatása lehet, valamint, hogy a tájba visszavezetett víz miként érintené az ott élőket.