Úgy gondolom, hogy XXI. század legfontosabb feladata, hogy megtaláljuk a harmonikus egyensúlyt az ember által alkotott és a természeti rendszerek közt. Meggyőződésem, hogy az előttünk álló évszázad legégetőbb társadalmi, gazdasági és politikai kérdései megoldhatatlanok lesznek a természet és az ember viszonyának újraértelmezése nélkül. Éppen ezért nagyon örülök, hogy a Klímapolitikai Intézet igazgatójaként ezzel a kérdéskörrel foglalkozhatok.

Rendkívül lényegesnek tartom, hogy a klímaváltozásról és az egyéb természeti témákról közérthetően és szélsőségektől mentesen tudjunk beszélni. A Klímapolitikai Intézet egyik legfontosabb feladatának azt tekintem, hogy a környezetvédelmi ügyek a magyar társadalom széles rétegeit szólítsák meg és a nemzeti minimum részét képezzék. Emellett személyes küldetésemnek is tartom, hogy a hazai közbeszédet egy pánikkeltéstől és tagadástól mentes, az ésszerűséget és a tradíciókat tiszteletben tartó gondolkodás határozza meg. 

Az egyéb szakmai feladataim mellett örömmel tölt el, hogy munkám során lehetőségem van a Collegium diákjainak is átadni a jövő problémáinak megoldásához szükséges tudást és értékeket, ugyanis rendkívül fontosnak tartom, hogy a mindannyiunkat érintő kérdésekben ne csak felülről lefelé ható megoldásaink legyenek, hanem alulról fölfelé szerveződők is.

Végzettségemet tekintve környezetgazdálkodási agrármérnök vagyok, tanulmányaimat az államtudományok irányába folytattam. Angol és német nyelvből rendelkezem nyelvvizsgával, jelenleg a kínai nyelv szépségeivel ismerkedem.