Iskola: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

Évfolyam: 10. évfolyam

Kutatási téma: Az etológia és a kutya-ember kapcsolat társadalmi vetületei

A vizsgálat fókusza a kutya/háziállat tartásának hatásvizsgálata az ember egészségére, valamint hogy milyen szerepük van a kutyáknak a társas viszonyok kialakításában. A kutatás rámutat a kutyák segítő szerepének sajátosságaira a beteg vagy fogyatékkal élő emberek tükrében. A vizsgálat eredményei által képet kaphatunk arról, hogy miben és mennyire változtat a kutyatartás az emberi egészségen, illetve hogy milyen társas kapcsolatokat segítenek elő a kutyák. További eredmény lehet annak megválaszolása, hogyan segítenek a terápiás kutyák, illetve hogy boldogabbak-e azok, akik háziállatot tartanak, mint azok, akik nem.