Mentor: N. Fodor János 

Iskola: Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium

Évfolyam: 11. évfolyam

Kutatási téma: Ásó, kapa, nagyharang a Hajdúságban: a hagyományos magyar népi lakodalom a XXI. században

A kutatás a XXI. század generációjának gondolkodásának jellemzőit tárja fel a hagyományos magyar népi lakodalmak menetéről. A vizsgálat fő kérdése, hogyan alakult át a párválasztás és udvarlás folyamata, illetve mennyire fontos a Z generáció számára a tradicionális templomi esküvő és lakodalom. A kutatás középpontjában a hajdúsági népszokások állnak, amelyeket interjúkészítéssel, képi és tárgyi forrásokkal tárok fel. Kérdőív segítségével vizsgálom továbbá a generációm véleményét a tradíciók átalakulásáról. Az eredmények által megfogalmazható, hogy a XXI. században mennyire van megtartó ereje a népszokásoknak, illetve fontos-e ezek megerősítése érdekében megtartanunk hagyományainkat.