Mentor: Szentpéteri-Nagy Veronika

Iskola: Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr

Évfolyam: 11. évfolyam

Kutatási téma: Helyi közösségek szerepe egy ökológiailag fenntartható társadalom kialakításában

A kutatás a lokális, alulról indított, (kis)közösségi kezdeményezések létjogosultságát, szerepét és működését vizsgálja a környezet- és klímavédelem, valamint a fenntarthatóság tükrében. Emellett elemzi az egyének, illetve közösségek ökotudatossághoz való viszonyulását, és kitekint a fenntarthatóan működő társadalom nagyobb léptékű kihívásaira is. A kutatás fő kérdése, hogy hogyan lehet egyszerre fenntartható a bolygónk és a társadalmunk is. A vizsgálat egyik része egy kísérlet is egyben, amely egy saját környezetvédelmi kezdeményezés szervezését, megvalósítását foglalja magában, az elméleti eredmények gyakorlati alkalmazásának érdekében.