Mentor: Ricardo Ruiz de la Serna 

Iskola: Vetési Albert Gimnázium, Veszprém

Évfolyam: 12. évfolyam

Kutatási téma: A spanyol nemzettel és kultúrával kapcsolatos sztereotípiák, előítéletek, valamint a két tanítási nyelvű tagozatok kultúraközelítő hatása

A projekt témája a spanyol kultúrával és emberekkel kapcsolatos sztereotípiák köré épül. Célja az előítéletek és a sztereotípiák közötti különbség feltárása, illetve annak vizsgálata, hogy lehet-e nélkülük élni. A kutatás rámutat arra,  hogy milyen „matricákat” ragasztanak a magyarok a spanyol nemzet tagjaira, valamint azt, hogy van-e különbség a két tanítási nyelvű tagozatokon tanulók és a spanyol kultúrával lazább kapcsolatot ápolók véleménye között. A vizsgálat eredményei a különbségek azonosítása mellett szemléltetik, hogy a két tanítási nyelvű tagozatok mivel járulnak és járulhatnának hozzá a magyar diákok attitűdjének formálásához.