In today's ever-evolving social landscape, the discourse surrounding feminism has become increasingly prominent and multifaceted. Modern feminism encapsulates a diverse array of ideologies, movements, and voices. At its core, modern feminism champions the empowerment of women, thus in recognition of the International Women´s Day, we invite you to a discussion with Dr Joanna Williams, the founder and director of the think tank Cieo, and the former Head of Education and Culture at Policy Exchange and Zsófia Voda, managing director of the Hungarian College for Advanced Studies in Bratislava. At our joint event with the College and Liszt Institute Bratislava our guests are going to share their thoughts on feminism and its influence on our society.
Date: 12.03.2024 (Tuesday), 19:00
Venue: Liszt Institute (Hungarian Cultural Center Bratislava) – Štefánikova 1, 811 06 Bratislava
The presentation will be in English.
Participation at the event is free of charge, but we respectfully ask you to fill in the registration form.

Should you have any questions regarding the event, please feel free to contact Walter Heringes at the following e-mail address: heringes.walter@mcc.hu
V dnešnom neustále sa meniacom spoločenskom prostredí diskurz okolo feminizmu je čoraz výraznejším a viacstranným. Dnešný feminizmus zahrňuje širokú škálu ideológií, hnutí a názorov, ktoré sú zamerané na zrovnoprávnenie žien a zvýšenie ich vplyvu v spoločnosti. Témou feminizmus sa budeme zaoberať v rámci diskusie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien s Dr. Johannou Williamsovou, zakladateľkou a riaditeľkou think-tanku Cieo, niekdajšou vedúcou pracovníčkou oddelenia vzdelávania a kultúry v organizácií Policy Exchange a Zsófiou Vodou, riaditeľkou Maďarského kolégia v Bratislave. Na našom spoločnom podujatí s Kolégiom a Inštitútom Liszta v Bratislave naši hostia budú zdieľať svoje myšlienky na tému feminizmus a jeho vplyvu na našu spoločnosť.
Dátum: 12.03.2024. (Utorok), 19:00
Miesto: Inštitút Liszta (Maďarské kultúrne centrum Bratislava) – Štefánikova 1, 811 06 Bratislava
Diskusia sa uskutoční v angličtine!
Účasť je bezplatná, avšak prosíme Vás vyplňte registračný formulár.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom eventu prosím Vás kontaktujte Waltera Heringesa na e-mailovej adrese heringes.walter@mcc.hu

Registration