Társadalomtudományi Iskola

Politikatudományi Műhely

Műhelyvezető: Dr. Gallai Sándor

Az MCC Társadalomtudományi Iskola vezetője. Közgazdász végzettségét a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, politikatudományi PhD fokozatát annak Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájában szerezte. Tempus ösztöndíjjal 10 hónapot tanult a Bergeni Egyetem Összehasonlító Politikatudományi Tanszékén. Kutatóként Leuvenben hat, Oslóban egy, Bergenben és Glasgowban három-három hónapot töltött. A Corvinus Egyetemen több mint két évtizede oktat főként összehasonlító politikatudománnyal, kelet- és közép-európai politikai rendszerekkel és átmenetekkel, közpolitikával és kormányzással foglalkozó tantárgyakat magyar és angol nyelvű programokban. Az egyetemet másfél évtizeden keresztül szolgálta különféle tanszéki, intézeti és kari vezetői tisztségekben. Két önálló és egy társszerzős monográfiát, egy szerkesztett tankönyvet, több tucatnyi könyvfejezetet és folyóiratcikket publikált többségében magyar, kisebb részben angol nyelven. Akadémiai tevékenységei mellett végzett politikai-gazdasági elemzői tevékenységet (Ausztrál Nagykövetség), volt politikai elemzésvezető (Budapest Economics/DZ BANK CEE Research), kormányzati háttérintézet vezetője (Közpolitikai Kutatások Intézete, Külügyi és Külgazdasági Intézet), nem állami kutatóintézet tudományos igazgatója, majd igazgatója (Migrációkutató Intézet).

Kutató: Hajdú András

Politológus, kutatási területe a radikális jobboldal, a politikai vezetés és kormányzás, valamint a politika és a sport kapcsolata.  A Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett politikatudományi BA (2010) és MA (2012) diplomát. A Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje. Disszertációjában azt vizsgálja, hogy mi az, ami összeköti a rendkívül ellentétes előélettel rendelkező, különböző nemzeti politikai környezetben tevékenykedő nyugat-európai radikális jobboldali pártokat, hogyan kapcsolódnak társadalmi és gazdasági környezetük politikai konfliktusaihoz. Korábban a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Mathias Corvinus Collegiumban és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tartott kutatási területéhez kapcsolódó kurzusokat. 2010-től 2012-ig az Országgyűlés Hivatalának alkalmazottja. 2012-től a Miniszterelnökség munkatársa, politikai elemző. 2020-tól az MCC kutatója, oktatója.

Kutató: Dr. Dúró József

1985-ben született. 2009-ben diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetemen politológus-közgazdász szakon. Ugyanitt kezdte meg doktori tanulmányait 2009-ben, majd 2014-ben doktorált politikatudományból, disszertációját a pártalapú euroszkepticizmusról írta. 2011-től 2014-ig nemzetközi politikai elemzőként dolgozott a Közpolitikai Kutatások Intézetében. 2010 óta oktat a Budapesti Corvinus Egyetemen elsősorban összehasonlító politikatudományi tárgyakat, valamint 2014 óta tart kurzusokat a Mathias Corvinus Collegiumban. Számos tanulmány, könyv és könyvfejezet szerzője. Szakterülete az euroszkepticizmus, a populizmus, a radikális jobboldal, valamint a posztkommunista átmenetek.