Az Egyetemi Programunk budapesti diákjait várja segítő beszélgetésre. Feladata, hogy a problémáikkal hozzá forduló diákokat segítse saját erőforrásaik megtalálásában, hogy a beszélgetéseken keresztül túllendüljenek a kritikus ponton és megleljék a megoldáshoz vezető saját útjukat. Prevenciós jelleggel segíti a diákokat lelki egészségük megőrzésében.

Evangélikus Hittudományi Egyetemen lelkész, teológus szakon végzett. Ezt követően a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében szerzett lelkigondozói diplomát ifjúsági- és sport szakirányon. Ösztöndíjasként Svájcban az ’Ecumenical Institute’- ben tanult. Budapesten gyülekezeti, majd egyetemi lelkészként szolgált, több éve a Melanchthon Evangélikus Szakkolégiumban élő egyetemisták lelkigondozó lelkésze. Éveken keresztül tanulta a Magyar Pszichodráma Egyesület által akkreditált képzés keretében a pszichodráma módszertanát, rendszeresen vezet pszichodráma csoportokat.

Kollégiumi igazgatóságunkon a mentálhigiénés tevékenység és az egyéni segítő beszélgetések mellett a diákok hitéleti- és spirituális gazdagodását szolgáló programokat is szervez.