Iskola: Berzsenyi Dániel Gimnázium

Évfolyam: 12. évfolyam

Kutatási téma: A vallási meggyőződés hatása a politikai nézeteinkre

A kutatás középpontjában a vallási meggyőződés politikai nézetekre gyakorolt hatásának vizsgálata áll. A projekt szakirodalom tanulmányozásával, illetve interjúk, kérdőívek által igyekszik feltárni az összefüggéseket az értékválasztás és a politikai állásfoglalások dimenziói között. A kutatás célja, hogy Magyarországra, valamint az iszlám térség országaira jellemző tendenciákat azonosítson, tárjon fel és hasonlítson össze, majd ebből következtetéseket vonjon le. A kutatás arra keresi a választ, hogy milyen súllyal jelenik meg az egyház és vallásosság a politikában, milyen elvárásokat támasztanak az emberek a vallásosság politikai megjelenítésével kapcsolatban, továbbá fontosnak tartjuk-e átadni családtagjainknak, gyerekeinknek a vállalt értékrendünk mellett a politikai nézeteinket is.