Iskola: Művészeti Líceum

Évfolyam: 11. évfolyam

Kutatási téma: A drámapedagógiai nevelésben rejlő lehetőségek, különös tekintettel az erdélyi magyar tannyelvű iskolákban

A kutatás középpontjában a drámapedagógia mint reformpedagógiai módszer helyének, szerepének és jelentőségének vizsgálata áll a tanulási folyamatok kontextusában. A projekt bemutatja a drámapedagógiai módszerek iskolai alkalmazásának hatását az egyén, valamint egy egész közösség fejlődésére. A kutatás megvilágítja az erdélyi diákok, szülők, tanárok, döntéshozók hozzáállását a színházi nevelésben rejlő lehetőségekről, továbbá feltérképezi a hasonlóságokat és különbségeket a vidéki és városi iskolák között. A projekt célkitűzése egy olyan szakmailag kidolgozott foglalkozássorozat megvalósítása, amely a drámapedagógia eszközeivel élve szignifikánsan fejleszti az önreflexiót és a szociális készségeket. Ezen kézzelfogható eredmények következtében a projekt konkrét változásokat kíván elérni az állami oktatás területén, előmozdítva az iskolai drámaórák bevezetését a mindennapokba.