Iskola: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium                      

Évfolyam: 11. évfolyam

Kutatási téma: Vízi tájgazdálkodás az Alföldön

A projekt bemutatja a folyószabályozások folyamatát és ennek hatásait a Kraszna közi térségben, a talajvízszint elemzését a Kraszna és a Szamos közén, a volt Ecsedi láp területén. Megismerhetők továbbá a területen zajló mezőgazdasági művelési módok és lehetőségek, valamint a térségben mezőgazdasággal foglalkozó szakemberek és gazdák attitűdje az új vízgazdálkodási megoldások iránt. A kutatás ezenkívül az ökológiailag és hidrológiailag sivatagosító tájhasználat megállításának lehetőségeit is felvázolja. A vizsgálat arra a kérdésre keresi a választ, hogy évente hány métert csökken a talajvízszint, illetve hogy miért és hogyan rombol az eső. További kérdés, hogy miért engedünk el évente három Balatonnak megfelelő vízmennyiséget és miért nem élünk a természet adta, gyümölcsöző és lenyűgöző környezeti lehetőségekkel. A vizsgálati eredmények megmutatják, hogy miként lehet revitalizálni a Kraszna és a volt Ecsedi láp területét.