Iskola: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

Évfolyam: 9. évfolyam

Kutatási téma: Egy egyházi gimnázium diákjainak viszonyulása a valláshoz és az egyházhoz

A kutatás célja a középiskolás diákok egyházi tanításhoz, társadalmi szerepvállalásához kapcsolódó viszonyának feltérképezése. A vizsgálat a célcsoport személyes hitének tartalmát, illeszkedését az egyház tanításához, spiritualitás iránti nyitottságát, istenhitét, valamint az egyházi közösségekhez tartozásuk sajátosságait, személyes egyházi kapcsolataikat, tapasztalataikat, hitéletben való részvételüket, kötődésüket tárja fel. Az eredmények által megismerhető, hogy a tanulók milyen indíttatásból választanak egyházi gimnáziumot, mit várnak a diákok az egyházi iskoláktól. Megállapítható továbbá, hogy mit gondolnak a diákok az egyház szerepéről, valamint arról, hogy mennyire tartják fontosnak a hittel, vallással kapcsolatos témákat a saját életükben. Az eredmények az egyházi gimnáziumok vezetői számára is hasznos információkat mutathatnak.