Iskola: Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum

Évfolyam: 10. évfolyam

Kutatási téma: A fogyatékossággal élők munkavállalása és helyzetük a munka világában, kizárólag a testi fogyatékossággal élőkre fókuszálva

A kutatás középpontjában a testi fogyatékossággal élők jelenlegi helyzetének vizsgálata áll a munkaerőpiacon. A vizsgálat feltárja a fogyatékosságból fakadó hátrányos megkülönböztetés lehetséges okait, a testi fogyatékossággal élők lehetőségeit a közoktatásban, a tanulmányi előremenetelükre ható hátráltató tényezőket. A kutatás arra keresi a választ, hogyan lehetséges a lehető legtöbb testi fogyatékossággal rendelkező személyt megfelelő, a társadalom számára is hasznos munkához juttatni. További kérdés, hogy ér-e egy testileg fogyatékos személyt a normál szellemi képességei ellenére a tanulmányai során hátrány, valamint, hogy valóban a fiatal generáció minél szélesebb körű, rendszerszintű edukációja a leghatékonyabb módszer-e a szemléletformálásra és a figyelemfelhívásra.