Jelentkezési lap

A Mathias Corvinus Collegium Roma Tehetség Program pályázatot hirdet, olyan tehetséges roma fiatalok számára, akik a 2022/2023-as tanévben az érettségit adó középfokú intézményben tanulnak, vagy 9. évfolyamában kezdik meg tanulmányaikat.

A Program a hagyományos oktatási formákat kiegészítő képzés, amelynek célja a magyarországi középiskolás roma fiatalok támogatása annak érdekében, hogy megfontolt pályaválasztási döntést tudjanak hozni, sikeres érettségi vizsgát tegyenek és felkészüljenek a felvételire a választott felsőfokú intézményben.

A felvételi nyert diákok:

 • ösztöndíjban részesülnek,
 • idegennyelvi képzésüket támogatjuk,
 • szaktanári felkészülésüket emeltszíntű érettségire támogatjuk,
 • képzési hétvégék alkalmával, különböző képzéseken és tréningeken vehetnek részt
 • Az első év utána informatikai eszközt (laptop-ot) kapnak a sikeresen teljesítő diákok.

A program a középiskolai tanulmányaik teljes ideje alatt támogatja a felvételt nyert diákokat.

A középiskolás program négy fő eleme:

 1. Hagyományos oktatást kiegészítő hétvégi képzések, mely havi egy alkalommal szervezünk az MCC budapesti központjában. A készségközpontú oktatásra törekszünk: íráskészség-fejlesztés, érveléstechnika, vita- és prezentációs, valamint kommunikációs készségek fejlesztése.
 2. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az idegen nyelv oktatására, így a nyelvvizsga megszerzéséig ingyenesen biztosítunk különórákat a diákok számára. Az egyéni és/vagy kiscsoportos nyelvi képzés a diák lakóhelyéhez közel történik, ahol a választott nyelvből nyelvtanár segíti a felkészülést.
 3. Egyéni, személyes mentoráció keretében szakemberek bevonásával segítjük a diákokat a pályaorientációban, a tanulásuk hatékonyabbá tételében és a karrierútjuk tervezésében.
 4. Összetartó, támogató közösséget kínálunk, mely plusz motivációt, ismereteket és jó hangulatot biztosít a képzési alkalmak folyamán. Élményprogramokkal színesítjük az alkalmakat. (Színház, mozi, szabadulószoba, táncház…)

Hogyan pályázhatok?

A pályázat leadásához szükséges dokumentumok:

 • Önéletrajz (max. 2 oldal terjedelemben)
 • Motivációs levél
 • Továbbtanulási terv
 • Előző két félév elektronikus bizonyítvány – Kréta - másolata
 • Nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (ha rendelkezésre áll)
 • egy prezentáció az alábbi témák egyikéből:

Az állam mindenkit alkotmányosan kötelezhet a védőoltások fölvételére. Érvelj a tételmondat ellen vagy mellett!

Teher alatt nő a pálma” - a folyamatos terhelés növeli a teljesítményt. Érvelj a tételmondat ellen vagy mellett! 

A nyomtatott sajtó elvesztette a jelentőségét, a jövőben elegendő online médiát gyártani.

A felvételi eljárás menete:

A legjobbnak ítélt jelentkezőket behívjuk egy felvételi elbeszélgetésre. A beszélgetés során szó esik a jelentkező céljairól, tanulmányairól, jövőbeli terveiről és érdeklődési területeiről. A felvételi pontszám a beadott pályázati anyag és a szóbeli beszélgetés értékeléséből áll össze. Ezek alapján kerülnek kiválasztásra a legjobb eredményt elért tehetséges fiatalok. A felvételi eljáráson sikeresen teljesítő diákokat nyári táborba hívjuk. A nyári tábori részvétel feltétele a programba kerülésnek.

A nyári tábor időpontja: 2022. augusztus 17-18.

Jelentkezési határidők: 2022. augusztus 5.

Felmerülő kérdés esetén fordulj bizalommal hozzánk az rtp.kozepiskolasprogram@mcc.hu email címen.

Jelentkezés

Helyszínek