MCC-Mindset Pszichológia Iskola

Az MCC-Mindset Pszichológia Iskola célja hazánk és a szakma legígéretesebb és legkiválóbb pszichológusainak kinevelése. Ennek megfelelően az Iskola disszeminációs, oktatási, tudományos, és tudománykommunikációs munkálatait az evidencián alapuló, interdiszciplináris, és természettudományos megközelítés határozza meg.

Az Iskola hallgatói ilyen szellemiségű hazai és nemzetközi, személyre szabott lehetőségekben és mentorálásban részesülhetnek. Azokat a hallgatókat keressük, akik vagy - a tudományos eredmények értelmezésében, értékelésében képzett, azokat a gyakorlatban alkalmazó - gyakorló szakembernek készülnek, illetve akik kombinált gyakorló-tudományos, vagy tudományos pályára készülnek. Az Iskola célja, hogy mindehhez felépítsen, fenntartson, és folytonosan fejlesszen egy olyan közösséget, amelyben azon hallgatók, akik emberi elméket fognak formálni, egyaránt tanulnak egymástól és oktatóiktól. Egy olyan közösséget, amely a fenti céloknak melegágya és ösztönzője és amely meghatározó szakmai értékeknek és kapcsolatoknak is forrása.