MCC-Mindset Pszichológia Iskola

A pszichológia iránt napjainkban felívelő érdeklődést tapasztalhatunk. Se szeri, se száma a nyilatkozó pszichológusoknak, cikkeknek, műsoroknak, magazinoknak, különszámoknak. Óriási példányszámban fogynak a lélektani, önsegítő könyvek, teltházzal zajlanak a lélektani témájú előadások, a jó hírű rendelőkben hosszú várólisták alakultak ki. Részben életmódunk termelte ki az igényt, hogy életünk nagy kérdéseire, nehézségeinkre, problémáinkra a pszichológia képviselőitől várunk válaszokat, megoldási eszközöket, ötleteket, részben a trend is önerősítő módon működik. A hatalmas érdeklődés nyomán a hiteles, felkészült képviselők mellett csapatostul jelennek meg a leegyszerűsítő magyarázatokat és azonnali enyhülést, „mindenre választ és megoldásokat” kínáló, alkalmanként rendszerezett tudással nem is rendelkező, önjelölt lélekbúvárok.  

Az egyetemi képzésben a pszichológia a legnépszerűbb, legnagyobb létszámú szakok közé került. Mindez hivatásunk képviselőire felelősséget ró. A növekvő érdeklődésre érvényes válaszokkal felelni, a segítségért fordulóknak felelős felkészültséggel és előre vivő hozzáállással rendelkezésére állni, másokat kísérni fejlődésükben, önazonosságuk megtalálásában vagy gyógyulása során óriási felelősség. Hogyan lesz képes megfelelni a következő pszichológusnemzedék ezeknek az elvárásoknak? Hogyan lesz képes felvállalni és élni a lehetőség jelentette felelősséggel? Hogyan lesznek leendő kollégáink felkészültek, hogyan kerülnek a korszerű ismeretek, módszertani tudás, önreflexiós képességek birtokába, hogyan vérteződnek fel gyakorlati tapasztalatokkal és a lélektan emberi értékeivel? Ennek számos útja, és jónéhány jó útja van. Az egyiket ezek közül az MCC Pszichológia Iskola jelenti. 

Iskolánk diákjai Budapest három pszichológia képzésének hivatásuk iránt leginkább elkötelezett, legkiválóbb, legszélesebb érdeklődési körű hallgatói közül kerülnek ki. A három képzőhely – az ELTE, a Károli, a Pázmány – értékeinek összeadódása, a különböző alma materek ilyetén összekapcsolása iskolánk egyik kiemelkedő értéke. A lélektan mint hivatás értékeit a személyes oktató-hallgató kapcsolatban lehet átadni. A kliensekhez közel vivő érdeklődés, az ítélkezésmentesség, a sokszempontúság, a hitelesség, a beleérző-képesség, az erőfeszítésekre való hajlandóság, a szakmai alázat, a rugalmas és nyitott gondolkodás, a komplexitás iránti igény, az érzékenység, az együttműködő hozzáállás, az önfejlesztési igény, az értelmiségi létmódhoz illő gondolkodás hallgatóinkban meglévő csíráit a személyesség révén lehet kibontakoztatni, növelni, szárba szökkenésüket kísérni. 
Oktatóink legalább annyira hivatásbeli példaképek, ezen értékek hordozói és hiteles képviselői, mint szakmai felkészültségük, képzettségük és előmenetelük révén az ismeretek forrásai. Az MCC legfiatalabb szakirányaként a Mindset-közösséggel szoros együttműködésben jöttünk létre 2018-ban. A Mindsettel, amely pszichológiai szaklap, tanácsadó- és terápiás központ, illetve szakmai közösség is egyben, azóta is együtt keressük a lélektan gazdagító hagyományainak és a legfrissebb kihívásokra adható érvényes válaszok összeegyeztetésének útját.

Kozma-Vízkeleti Dániel
MCC Pszichológia Iskolavezető

Diákjaink az Iskoláról:

„A Pszichológia Iskola egyedülálló közösség, ahol lehetőségem van az egyetemi képzés keretein túlra lépni. Itt sokkal közelebb érzem magam a választott szakmámhoz, mint a BA képzés alapozó óráin. Különleges, gyakorlatias és érdekes kurzusokon bővíthetem a tudásom, ráadásul lehetőségem van cikkeket publikálni, projekteket indítani vagy akár egyéb szakmai együttműködésekben részt venni. Az Iskola működését nagyban mi, a tagok formáljuk, ezért egyéni elképzeléseinknek is mindig van helye! Az itt megismert emberek ösztönöznek és támogatnak abban, hogy jó pszichológussá válhassak!” – Nándori Dorina Rebeka

„A Pszichológia Iskola olyan kurzusokat kínál, amilyeneken az egyetemi alapképzés során nem lenne lehetőségem részt venni, ráadásul ezek a mi igényeink alapján kerülnek megszervezésre. Szeretem az itteni kurzusokban, hogy gondolkodásra késztetnek, és gyakran van alkalom a meglátások és tapasztalatok megosztására, megbeszélésére is. A kurzusok mellett azonban számos más lehetőséget is biztosít, mint például szakmailag kiemelkedő előadók meghívása, publikálás a Mindset Pszichológia szaklap oldalán, szakmába vágó munkalehetőségek, kutatásokban való részvétel, és még folytathatnám! Ezek közül már csak rajtunk múlik, hogy mely lehetőségeket használjuk ki. Mindezt egy figyelmes és segítőkész közösséggel élhetjük meg, ahová az első pillanattól kezdve befogadnak, és ahol tudom, hogy bátran megnyílhat az ember!” – Kovordányi Luca Rita

“Számomra a Pszichológia Iskola olyan, mint egy biztonságos fészek. Próbálgathatjuk a szárnyainkat, de mindig visszatérhetünk egy-egy jótanácsért az Iskolavezetőnkhöz, vagy az Iskola többi, támogató tagjához. Felfedezhetjük a pszichológia tudományának különféle ágenseit, nagy képviselőit, gyakorló szakemberekkel léphetünk közvetlen kapcsolatba. Kihívásokat ad, kipróbálhatjuk magunkat vezetői szerepekben, például egy-egy interjú vezetésekor. Önbizalmat, támogatást, fejlődési lehetőséget és közösséget biztosít. Megtanít arra, hogy a társadalomban aktív szerepet kell vállalnunk és kilépve a komfortzónából keresni kell a folyamatos fejlődési lehetőségeket. Nyitottságra, elfogadásra és alázatra tanít, amelyek nagyon fontos kompetenciái egy pszichológusnak. A Pszichológia Iskola megadja a valahová tartozás érzését, a baráti és szakmai kapcsolatokat, amelyek túllépnek az MCC falain.” – Tóth-Kuthy Bernadett

„A Pszichológia Iskolában töltött éveim alatt egyedi szemléletmódot kapok. Szakmai vezetőnk, Kozma-Vízkeleti Dániel tudása és támogatása rengeteg lehetőséget jelent. Tartott már nekünk rendszerszemléletű kurzust, fejlesztette a pszichológusi eszköztárunkat, illetve a későbbi munkánkra is folyamatosan készít minket. Ezek olyan lehetőségek, amikkel az egyetemi éveink alatt nem, vagy csak sokkal később találkozunk. Az, hogy az Iskolán belül mi adhatjuk meg a kurzusaink témáját, azt jelenti, hogy csak olyan tárgyunk van, ami számunkra érdekes, amiről azt gondoljuk, hogy épít minket. Hivatásbeli elkötelezettségünket az is motiválja, hogy szakmai vezetőink karrier útját látjuk, van előttünk példa a siker eléréshez, valamint a kollégium falain belül folyton vannak kihívások és lehetőségek, hogy különböző helyzetekben kipróbáljuk magunkat.” – Horváth Kincső

Kurzusaink 
2020 ősz

Dr. Szabó-Bartha Anett: Elfogadás és elköteleződés terápia 

A kurzus célja egy harmadik generációs viselkedés- és kognitív terápiás módszer, az Elfogadás és elköteleződés terápia alapvető elméleti hátterének és gyakorlati módszereinek megismerése és egy betekintés nyújtása annak gyakorlati alkalmazásába. A kurzus során a hallgatók nem csupán egy módszertani betekintést kapnak, hanem gyakorlati feladatokon keresztül önismeretre is szert tesznek, valamint a pszichológiai rugalmassággal kapcsolatos gyakorlati készségeiket is fejleszthetik. Mindezen ismeretek, módszerek felhasználhatók a tanulmányaikhoz kapcsolódó vizsgaszorongás vagy egyéb területen jelentkező stressz kezelésére is. 

Bár a kétnapos kurzusra online formában került sor, nagy élmény volt mind oktatói, mind hallgatói szemszögből. A hallgatók számos tapasztalattal, felismeréssel gazdagodtak a kurzus során, mely az önismereti folyamataik szempontjából is hasznos tapasztalatnak bizonyult, illetve a mindennapi nehézségekkel való megküzdésükben is új támpontokat adott a számukra. 

Oktatói oldalról nagy örömöt jelentett a számomra az az aktivitás, motiváció, amely a hallgatók részéről megjelent rengeteg kreatív és hasznos gondolat formájában, melyek az elhangzott elméletek és gyakorlatok hatására bennük megfogalmazódtak.

“Nagyon tetszett nekem és hasznosnak találtam ezt a kurzust. Úgy érzem, a szakmai fejlődésemet nagyban segítette: lehetőséget adott az önismeretem mélyítésére, illetve abszolút meghozta ahhoz is a kedvemet, hogy tovább tájékozódjam a témában, és felhasználjam későbbi pszichológusi pályám során az itt megszerzett tudást. Sokat hozzáadott az alkalmakhoz az oktató és a csoport közvetlensége, illetve a változatos feladatok és figyelemfenntartó tudásátadás.” – hallgatónk

“A legtöbb gyakorlati tudást számomra az Elfogadás és elköteleződés kurzus adta, hasznosnak találtam, hogy konkrét, a hétköznapok során is alkalmazható eszközöket adott a kezünkbe az elméleti tudáson túlmenően.” - hallgatónk

“Szakmailag számomra nagyon sokat adott a kurzus. Olyan módszerrel ismerkedhettem meg, ami biztosan támogat - ha csak ideiglenes nézetformálással is, már megérte. Számomra öröm volt, hogy eggyel több módszert ismertem meg a pszichológia hatalmas tárházából, így egy fokkal könnyebb lett a karrierutamban való tájékozódás is. :)” - hallgatónk

Román Boglárka: Szexuálpszichológia

A kurzus során a hallgatók betekintést nyertek a szexuálpszichológia legjelentősebb területeibe, összefüggéseibe. Lehetőségük volt bővíteni a gyakorlati eszköztárukat, valamint a kurzus során a hallgatók elsajátíthatták, hogyan lehet olyan terepen hitelesen helytállni, ahol nehéz témákkal, elakadásokkal, tabukkal találkoznak. A kurzus célja volt, hogy a hallgatók érdeklődését bővítse a szexuálpszichológia iránya felé és gyakorlati szemléletben megismertesse őket az alapfogalmakkal, a szexuális viselkedés pszichológiai vonatkozásaival, a szexualitást övező tévhitekkel, korunk párválasztási, szexualitást érintő trendjeivel, és a szexualitást érintő segítő beszélgetés alapjaival.

“Az oktató mindent megtett, hogy a személyes jelenlét után következő online oktatásban is biztosítsa az óra szakmaiságát és élvezhetőségét. A kurzus számomra rendkívül fontos témákat feszegetett, melyeket minden résztvevő a kellő szakmaisággal és érzékenységgel kezelt.” – hallgatónk

“Az előadásokon felmerülő témák átbeszélésével hasznos párbeszédek alakultak ki. A kurzus során a résztvevők is prezentáltak egy általuk választott fontos témában. Rengeteg érzékeny témakör merült fel a kurzuson, melyek tágították szemléletmódunkat.” - hallgatónk

Schell Gergely: Spiritualitás és pszichológia

A félév során a hallgatók áttekintették a személyiség spirituális dimenziójával kapcsolatos fogalmi, tudományos és gyakorlati alapokat. A kurzus résztvevői megismerhették a pszichológusok gyakorlati munkája során felmerülő fontosabb kérdéseket, dilemmákat a spiritualitás, hit, vallás kapcsán. Lehetőségük volt gazdagítani segítői identitásukat, személyiségüket saját spiritualitásuk strukturált megismerésén keresztül, és találkozhattak a pszichológia és a vallás határterületén megjelenő pszichológiai módszerekkel, irányzatokkal. Az órák során egyszerre érvényesült a tudományos – elméleti és a szakmai – gyakorlati megközelítés. A kurzus hallgatói megtanulhatták azonosítani a spiritualitás alapvető jelenségeit a pszichológiai folyamatok során, ezáltal felkészülve az azokkal való semleges, elfogadó munkára. Eközben megfogalmazták, differenciáltabbá tették a saját személyiségük spirituális oldalát is. Ez a dimenzió a pszichológus és a kliens oldaláról is megjelenhet a terápiás térben, ezért fontos, hogy megfelelő hozzáállással tudjunk közelíteni hozzá. A szakmai identitás szempontjából különös jelentősége van a spirituális irányból érkező öngondoskodási gyakorlatoknak, módszereknek is amelyeket a szakemberek jó hatékonysággal alkalmazhatnak saját és mások öngondoskodásának fejlesztésére.

Oktatóként élmény volt aktív, felkészült, nagy tudású hallgatókkal együtt gondolkodni. A leendő kollégák kérdései folyamatos visszacsatolást adtak, további elmélyülésre késztettek a témában. A csoportos beszélgetések során pedig egy-egy dilemmahelyzet sokszempontú elemzésével, igazán gazdagították a saját szakmaiságomat is. A hallgatók a félév során aktívak, együttműködők voltak, és megjelenítették azt a színes tudásbázist, amit a szakkollégiumba magukkal hoznak az egyetemi képzésekről. 

„Mindannyiunk fejében másként kapcsolódik egymáshoz a spiritualitás és a pszichológia. Ezen a kurzuson lehetőségünk volt megismerni e két fogalom történelmi kapcsolatát, azt, hogyan lehet egy pszichológus eszköztárában kincs a spiritualitás és azt is, milyen kihívásai lehetnek egy vallásos pszichológusnak. Hívő reformátusként ez számomra nagyon tanulságos volt és nagyban fejlesztette a szakmai identitásom.” - hallgatónk

“Úgy érzem, jelen kurzus a tanulmányaimban nagy űrt töltött be. Rengeteg új témán elgondolkodtatott.” - hallgatónk 

„Izgalmas, határfeszegető dilemmákról gondolkodtunk közösen a kurzus keretein belül, illetve bepillantást nyerhettünk olyan módszerekbe, melyek ötvözik a spiritualitást a pszichológiával. Jó volt megtapasztalni az oktató személyességét is, mely nem csak a tudásátadásra irányult, hanem a mi igényeinkre is, melyekkel mi is alakíthattuk a kurzust és a témákat, melyekről beszélgettünk.” - hallgatónk

“Az órákat az oktató igyekezett a mi igényeinkhez igazítani. Kérdéseinket bármikor feltehettük, illetve közösen gondolkodhattunk rajtuk, visszajelzéseinket meghallgatta és beépítette. Jó arányban voltak az interaktív és az elméleti részek, sok új ismerettel gazdagodtam, aminek nagyon örültem.” - hallgatónk

Németh Lóránd: OH-kártya: projektív pszichológiai eljárás

A tanfolyamon a résztvevők az OH-kártyát mint asszociációs módszert ismerhették meg a projektív eljárásokon belül, saját élményekkel, gyakorlati példákkal kiegészítve. Az órák célja volt, hogy megismertesse ezen eljárást a hallgatókkal és a különböző témákat az asszociációs kártyák segítségével kibontsa.

“Nagyon hasznos kurzus, amely gyakorlatban is alkalmazható, kézzel fogható tudást adott.” - hallgatónk

“Egyik legjobb kurzus az OH-kártya volt, amely számomra tele volt „aha” élményekkel, nagy rádöbbenésekkel.” - hallgatónk 

“A kurzus a pszichológushallgatók számára hiánypótló skilleket adott át, de a collégium többi tagjának is hasznosnak bizonyult az órán szerzett tudás.” - hallgatónk

“Úgy érzem szakmailag nagyon nagy hatással volt rám ez a kurzus, így örülök, hogy lehetőségem volt egy eddig tőlem nagyon távol álló módszerrel is megismerkedni.” - hallgatónk

Partos Bence: Nyilvánosság és pszichológia

A kurzus során a pszichológia médiában elfoglalt helyét, valamint a pszichológia szakmát érintő dilemmákat vitattuk interaktív módon, fejlesztve a hallgatók kritikai gondolkodásra való készségét. A kurzus részeként pszichológiai témában írtak cikkeket a diákok, amelyek publikálására is lehetőség nyílt.

“Az órák nagyon interaktívak voltak, sok érdekes témát érintettünk, amelyekkel kapcsolatban kifejthettük a meglátásainkat. A cikkek témáit, melyek a kurzus teljesítésének követelményei voltak, magunk választhattuk ki bizonyos irányelvek mentén.” - hallgatónk

“Örülök, hogy a kurzus követelményeinek segítségével fejleszthettük az íráskészségünket és a kritikus gondolkodásunkat. A kurzus alkalmain olyan témákról beszélgettünk, melyek aktuálisan érintik a pszichológus szakmát, amit igen hasznosnak találtam. A cikkíráshoz szükséges készségeim fejlődésben pedig sokat segített, hogy ennyi gyakorlási lehetőségem volt a kurzus keretein belül.” - hallgatónk

„A kurzus lehetőséget adott, hogy a pszichológustársadalom kihívásairól beszélhessünk. Nem csak mint passzív megfigyelők, hanem mint akik később aktív formálói szeretnének lenni ennek a szakmának!” - hallgatónk

Eseményeinkről az alábbi linkeken lehet olvasni:

A pszichológustársadalom kihívásai - kerekasztal beszélgetés 

„Az esemény során a pszichológia és a pszichológusok kihívásairól beszélgettünk. A kerekasztal vendégei között egyetemek rektorai, illetve neves pszichológusok is jelen voltak. Az előadók kissé különböző, de ugyanúgy értékes gondolataik motivációként és útmutatóként szolgáltak - véleményem szerint - a legtöbb pszichológus hallgató számára. Ugyanakkor a laikus vendégek is betekintés nyerhettek a pszichológus szakma sokszínűségébe, a rokon szakmákkal kapcsolatos kérdésekbe, valamint az egységes nézetek kialakításának bonyodalmaiba is.” - hallgatónk

Hit, szex, psziché: beszélgetés Tapolyai Emőkével

“Nagyon örültem, amikor kiderült, hogy Tapolyai Emőke igent mondott a meghívásunkra! Olyan szemléletmódot képvisel, mely szerintem igen különleges, ám szokatlannak is hangozhat, hiszen a szexuál- és pasztorálpszichológiát ötvözi.  Nagyon tanulságos és érdekes volt hallgatni őt!” - hallgatónk

Férfiszerep újratöltve - beszélgetés Bedő Imrével

“Bedő Imre előadása nagyon aktuális volt, a férfiképről, férfilétről mesélt. Szeretem, hogy az MCC-be meghívottak napjainkban is különösen aktuális témákat tárnak fel mélyebben, érdekes szemszögből.” - hallgatónk