MCC Scholarship Program

Az MCC Scholarship egyedi ösztöndíjprogram, melynek keretében hallgatóink a legnevesebb külföldi egyetemeken tölthetnek egy vagy két szemesztert. Az ösztöndíjasok egyetemi tanulmányaik folytatása mellett szakmai mentor segítségével végezhetnek kutatómunkát, valamint elmélyedhetnek a tanulmányaikhoz és a fogadóországhoz kötődő legfontosabb társadalmi, politikai és jogi kérdésekben. A program célja, hogy külföldi képzésben történő részvétel támogatása által az MCC hozzájáruljon egy széles látókörű fiatal generáció képzéséhez.

Az MCC Scholarshipre a mobilitás megkezdésekor legalább két befejezett egyetemi félévvel rendelkező MCC-s hallgatók jelentkezhetnek. A pályázat során a hallgatók előzetesen közzétett listán szereplő fogadóintézmények közül választhatnak. A 2020/21. tanév őszi szemeszterére vonatkozó pályázási időszak várhatón 2021. áprilisában nyílik meg.