MCC Scholarship Program

Az MCC Scholarship hamarosan induló, egyedi ösztöndíjprogram lesz, melynek keretében hallgatóink a legnevesebb külföldi egyetemeken tölthetnek egy vagy két szemesztert. Az ösztöndíjasok egyetemi tanulmányaik folytatása mellett szakmai mentor segítségével végezhetnek kutatómunkát,
valamint elmélyedhetnek a tanulmányaikhoz és a fogadóországhoz kötődő legfontosabb társadalmi, politikai és jogi kérdésekben.

A program célja, hogy külföldi képzésben történő részvétel támogatása által az MCC hozzájáruljon egy széles látókörű fiatal generáció képzéséhez.
Az MCC Scholarshipre a mobilitás megkezdésekor legalább két befejezett egyetemi félévvel rendelkező MCC-s hallgatók jelentkezhetnek. A pályázat során a hallgatók előzetesen közzétett listán szereplő fogadóintézmények közül választhatnak. A  pályázati időszak kezdetét hamarosan nyilvánosságra hozzuk.