Közösségek Műhely

Műhelyvezető: Éger Csaba

Az ember természeténél fogva kapcsolatok szövedékében élő lény. Már a születésünk is egy meglévő mikroközösségbe, a családba vezet bennünket, amely aztán életünk legmeghatározóbb alapegységévé válik. Fejlődésünk és nevelkedésünk teljes idejét behálózzák a közösségek, így az óvoda és az iskola különböző formái. Párhuzamosan jelennek meg életünkben mindazok a csoportok is, amelyekhez érdeklődésünkön és személyes értékrendünkön keresztül tudunk a leginkább kapcsolódni: sport-csapat, egyházi közösség, hobbi- vagy életmódtársaság, vagy más értékközösség. Felnőtt életünk ébren töltött idejének nagyobb részét a munkahelyünkön és a munkahelyi közösségünkben töltjük. Társas kapcsolataink meghatározó szerepet töltenek be a testi és lelki jóllétünk dimenziójában.

Szakmai hitvallásunk, hogy közösségeinkben és ezáltal a saját életünkben csak úgy tudunk egészségesen jelen lenni, ha életünk elsősorban értékorientált alapokon nyugszik.  Így a XXI. század - az egyéni érdeket, az önmagvalósítást, és az egyéni kiteljesedését abszolutizáló - korszellemének ellentmondva, figyelmünket a hiteles és koherens élet megvalósításának módozatai felé fordítjuk. Mindehhez szükséges, hogy szembenézzünk a valósággal, mi több, ahhoz nyitottan viszonyúljunk, és így akár nehéz érzésekkel, feszültségekkel, hiányokkal együtt - a saját életünk dimenzióit meghaladó módon - konstruktív tagjai legyünk közösségeinknek. Legyen szó akár családi, munkahelyi, lakóhelyi, nemzeti vagy globális méretű együttműködésről.

Kutatásaink középpontjában a fentiek megvalósíthatóságának, és a megvalósításhoz szükséges sikeres segítési módjának keresése áll. Hogyan segíthet bennünket a lélektan abban, hogy képesek legyünk újra mélyen kapcsolódni önmagunkhoz, embertársainkhoz és az egész teremtett világhoz annak érdekében, hogy megtapasztalhassuk a valóság mélyebb, akár transzcendens vetületeit is?