Varga István professzor az MCC Magánjogi Műhelyének vezetője, az ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a magánjogi jogvitarendezésre specializálódott gyakorló ügyvéd, a polgári peres és választottbírósági eljárásjog nemzetközileg elismert szaktekintélye. 2013 és 2016 között a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tagja és tudományos titkára, az új Pp. Szakértői Javaslatának egyik kidolgozója, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Állandó Választottbírósági Szabályzatának megalkotója, 2011 és 2012 között a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémia vezető tanára, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara által 2006-ban első díjban részesített összehasonlító perjogi és választottbírósági eljárásjogi tárgyú monográfia szerzője, a Kúria több joggyakorlat-elemző csoportjának tagja, 1998 és 2003 között az Alkotmánybíróság második elnökének tanácsadója. Belföldi oktatási és gyakorlati tevékenysége mellett a Lipcsei Egyetem tiszteletbeli professzora, a készülő Európai Polgári Eljárásjogi Modelltörvény szövegét előkészítő ELI-UNIDROIT munkacsoport tagja, magyar, német és angol nyelvterületen megjelenő, vezető polgári eljárásjogi és választottbírósági eljárásjogi tárgyú kommentárok szerkesztője és társszerzője, külföldi konferenciák rendszeres előadója, számos külföldi és nemzetközi magánjogi választottbíróság választottbírája, továbbá Magyarország választottbírája a Nemzetközi Befektetési Választottbíróságon (ICSID, Washington DC). Ügyvédi gyakorlatában elsősorban peres és választottbírósági képviseletet lát el mind belföldi, mind pedig külföldi bíróságok előtt, továbbá több kiemelt jelentőségű ügyben járt el az Európai Unió Bírósága előtt is. Első diplomája szerint német nyelv és irodalom szakos bölcsész.