Sulyok Márton jogász, angolszász jogi szakértő és jogi szakfordító, a Közjogi Műhely vezetője, az SZTE ÁJTK Közjogi Intézetének adjunktusa, valamint a kar angol nyelvű nemzetközi tanulmányok mesterképzésének vezetője. A tisztességes eljárás és a magánszféravédelem témakörében szerzett állam- és jogtudományi PhD-fokozatot, ezen felüli kutatási területei az európai emberi jogvédelmi rendszerek működése, az Alapjogi Charta alkalmazhatósága a tagállamokban, alkotmányos identitás, jogimport és összehasonlító alkotmányjog. Ezen témákat oktatja két nyelven előadások és gyakorlatok keretében is - tanulmányai három nyelven jelennek meg a fenti témákban.

A SZTE ÁJTK Doktori Iskolában végzett tanulmányaival párhuzamosan szerezte amerikai jogi szakértői oklevelét az SZTE ÁJTK és a University of Toledo (OH) College of Law közös képzésében, amelyben azóta több tárgyat oktat is. Hazai és külföldi nyári egyetemek rendszeres oktatója. A 2000-es évek közepén számos állami ösztöndíjjal többször is hosszabb időt töltött Belgiumban és Franciaországban kutatóutakon (Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, Namur).

Egyetemi oktatói pályája kezdete óta szívügye a tehetséggondozás, 2011 óta az SZTE ÁJTK Alkotmányjogi TDK munkáját fogja össze, 2014 és 2019 között pedig az Országos Tudományos Diákköri Tanács Állam- és Jogtudományi Szakbizottságának titkáraként két jogász OTDK országos szintű szervezésében vett aktívan részt, és volt számos helyezett OTDK dolgozat témavezetője. Egyetemi munkáján felül szakfordítóként dolgozott a versenyszférában, ügyvédi irodákkal, s itt szerzett tapasztalatait szegedi alma matere több karán, több képzésben oktatással kamatoztatja azóta is. Az utóbbi években több állami szerv részére is végzett szakfordítói munkát (OGY Külügyi Hivatal, Külügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium). Egyetemi elfoglaltságai mellett dolgozott rövidebb ideig nagykövetségen, valamint külsős szakmai tanácsadóként az Igazságügyi Minisztérium miniszteri kabinetjében is (2014-2018). Érdeklődését az európai emberi jogvédelmi rendszerek iránt 2015 és 2020 között az EU Alapjogi Ügynökség Igazgatótanácsának magyar póttagjaként volt alkalma a gyakorlatban is elmélyíteni, és a munka során bepillantást nyerni az EU-s intézmények működésébe és kapcsolatrendszerébe.