Jogász, MBA szakos közgazdász, az MCC Jogi Iskolájának keretei között működő Nemzetközi Jogi Műhely vezetője vagyok. Jogász diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán summa cum laude minősítéssel szereztem meg. Ezt követően jogi szakvizsgát tettem, majd ösztöndíjjal az egyesült államokbeli Canisius College-ban szereztem MBA képesítést nemzetközi gazdasági és ellátásilánc-menedzsment szakirányon. A jog- és államtudomány területén készített PhD dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a gazdasági társaságok, különösen pedig a transznacionális és platform alapú vállalatok üzleti működése hogyan jelenik meg és milyen hatást gyakorol az emberi jogok nemzetközi jogi védelmének rendszerére. Kutatásomat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, valamint ösztöndíjjal a dániai Aarhus University-n folytattam, a doktori dolgozatomat pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen summa cum laude minősítéssel védtem meg.

Gyakorlati jogászi pályájámat az egyetem elvégzését követően ügyészségi fogalmazóként kezdtem a Fővárosi Főügyészségen, majd az utóbbi bő egy évtizedben az Alkotmánybíráságon főtanácsadóként, az Európai Parlamentben pedig szakmai tanácsadóként dolgoztam. Korábban nemzetközi közjogot, valamint angol nyelven emberi jogok nemzetközi jogi védelmét és nemzetközi beruházásvédelmi jogot tanítottam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Nemzetközi Közjogi Tanszékén. Jogtudományi szaklapokban és különböző folyóiratokban egyaránt rendszeresen publikáltam. Több nemzetközi jogi és társadalomtudományi témájú kötet fordítója és szerkesztője vagyok. Az Alkotmányjogi utazás Amerikában című interjúskötetem 2021-ben az MCC Press gondozásában jelent meg. Angol és francia nyelveken beszélek.

Jelenlegi kutatásaim átfogják az emberi jogok nemzetközi jogi védelmének, illetve a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának jelenlegi kihívásait, az állam közérdekvédelmi szabályozásának szerepét a gazdasági globalizációban, valamint a nemzetközi bírói és más vitarendező fórumok jogértelmező módszereit és tevékenységét.