2009-ben pedagógia–történelem alapképzésen, 2012-ben pedig történelem mesterképzésen szerzett diplomát a Szegedi Tudományegyetemen. 2013-ban nyert felvételt az egri Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájába, ahol 2017-ben „summa cum laude” minősítéssel védte meg a „Berzeviczy Albert élete és munkássága (1853–1936)” címet viselő doktori disszertációját. Témavezetője Romsics Ignác, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt.

2016 és 2020 között tudományos munkatársként a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Horthy-kori Kutatócsoportjában dolgozott, 2020–2021-ben a Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa volt.

Főbb kutatási területei: Berzeviczy Albert élete és munkássága, Windisch-Graetz Lajos herceg élete és politikai pályája (1882–1968), továbbá Magyarország története a Horthy-korszakban (1920–1944).

2017 óta a Magyar Történelmi Társulat tagja.