Kutatási területe az Európai Unió joga, valamint a nemzetközi jogvitarendezés szabályozása, különösen a nagy értékű külföldi működő tőke beáramlásával összefüggő beruházások védelmének kérdései nemzetközi, európai uniós és különböző nemzeti jogok alapján. 2010 óta oktat a ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 2019 óta pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is. Egyetemi tanulmányai során egy szemesztert töltött ösztöndíjjal az Universiteit Gent jogi karán, ahol nemzetközi és európai jogot hallgatott. Egyetemi tanulmányait kiemelkedő eredménnyel (három alkalommal Köztársasági Ösztöndíjasként, két alkalommal évfolyamelsőként), summa cum laude minősítéssel végezte. Az egyetem elvégzését követően nemzetközi ügyvédi irodáknál dolgozott ügyvédjelöltként, ahol részint energiajoggal, részint jogvitarendezéssel foglalkozott. 2010-ben Innsbruckban német jogi nyelvet tanult doktoranduszként, ösztöndíjjal. Ezt követően, ugyancsak ösztöndíjjal, 2012-ben az Európai Bizottságnál dolgozott fél évet Brüsszelben, kötelezettségszegési eljárásokért felelős területen. PhD hallgatóként 2016-ban abszolvált.

Brüsszelből való hazatérte óta a kormányzatnál dolgozik, oktatói munkája mellett 2015-től 2018-ig európai és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárként tevékenykedett, jelenleg a Miniszterelnökség miniszteri biztosa.

Tagja a Felsőoktatási Tervezési Testületnek, az Országos Statisztikai Tanácsnak, a Konrad Adenauer Stiftung International Adenauer Network programjának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetek Európája Karrierprogramja Programirányító Testületének, valamint a Jogi Szakvizsga Bizottságnak. Az új polgári perjogi kódex előkészítése során több munkabizottság tagjaként is részt vállalt a kodifikáció feladataiból.

Angolul és németül felsőfokon, franciául alapfokon beszél. Hobbija a lovaglás és a sportlövészet.