A Szegedi Tudományegyetemen szereztem doktori fokozatot, később a freiburgi MaxPlanck-Intézet, valamint a bécsi és az utrechti egyetemek jogi karának voltam tudományos munkatársa. 2022-ben csatlakoztam az MCC-hez. Fő kutatási területeim az összehasonlító büntetőjog, az uniós büntetőjog és a fiatalkorúak igazságszolgáltatása. Ezekben a témákban Európa több egyetemén oktatattam és jelenleg is oktatok. Az utóbbi években tudományos munkám középpontjában az EU büntetőjogi integrációja és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés állt. Tanulmányaim olyan rangos folyóiratokban jelentek meg, mint a "Cambridge Yearbook of European Legal Studies" vagy a "Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft". Társszerkesztője vagyok az ‘eucrim’ szakfolyóiratnak és John Spencer professzorral együtt társszerzője az Oxford University Press ‘European Union Law’ című tankönyv (Barnard and Peers 2020), az uniós büntetőjogról szóló fejezetének. Kutatásaim olyan neves intézmények támogatták, mint az Osztrák Tudományos Akadémia, a DAAD, az OeAD és a Max-Planck-Gesellschaft. A Cambridge-i Egyetem jogi karán több alkalommal meghívott vendégkutatói státuszt kaptam.