Olvasási idő: 4 perc

Miként tudja a politika és a tudomány közösen előmozdítani egy közösség sikerét és boldogulását? – erre a kérdésre is kereste a választ az MCC Kvantitatív módszerek a kormányzásban című konferenciája. Az eseményen Orbán Balázs miniszterhelyettes, az MCC kuratóriumi elnöke hangsúlyozta: Magyarországon „hiszünk az emberek bölcsességében, a kollektív tudás erejében és az igazságban.”

A Századvég kutatásokkal, elemzésekkel segíti a kormányzati döntéshozatalt, és – a jól bevált módszerek mellett – mindig keresik azokat az új utakat, lehetőségeket, amelyek a sokrétű kormányzati munkát segítik– erről Kenyeres Kinga beszélt az MCC Tas vezér utcai központjában tartott rendezvényen. A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. vezérigazgatója rávilágított arra, vannak olyan helyzetek – mint például a Covid okozta válság –, amelyek során a tudomány és a kormányzat szükségszerűen egymásra utalva, együttműködve igyekeznek megoldásokat találni. Véleménye szerint ez nemcsak ilyen válsághelyzetekben lenne hasznos, ahhoz ugyanis, hogy minél több releváns módszert mutathassanak fel a szakemberek a problémák megoldására, szükség van párbeszédre a tudomány és a kormányzat képviselői között. Kenyeres Kinga szólt arról is, hogy az Orbán Balázs stábjával együttműködve végzett kutatásuk a tudományos módszerek és eredmények kormányzati alkalmazhatóságát tekintette át a hálózatkutatás, a viselkedéskutatás és a játékelmélete területén.

Orbán Balázs köszöntőjében kiemelte, a viselkedéstudomány, a hálózat- vagy a játékelmélet által alkalmazott kvantitatív módszerek szemlélete a jó kormányzás szempontjából döntő fontosságúak. Ezen módszerek ugyanis az emberi viselkedés adottságaiból, realitásaiból indulnak ki: azt vizsgálják, milyen az ember és nem pedig azt, milyenné kell átváltoztatni őt. „A kvantitatív elméletek nemhogy gyengítik, hanem erősítik a demokráciát” – emelte ki az MCC kuratóriumi elnöke.

Kitérve a kormányzati döntéshozatalra Orbán Balázs elmondta, az ország csak akkor lehet sikeres, ha a legfontosabb döntéseket az emberekkel közösen hozzák meg, és mindenkivel folyamatosan keresik az egyetértési pontokat a legfontosabb társadalmi és gazdasági kérdésekben. Az államnak az emberek érdekeit és ítéletét kell képviselnie, nem pedig megmondani nekik, mi is jó valójában. Eközben pedig természetesen nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a kormányzás nehéz tudomány, szakértelem, minőségbiztosító intézmények, háttértudás és felkészültség nélkül nem lehetünk eredményesek – tette hozzá a miniszterhelyettes.

A konferencia célját illetően Orbán Balázs elmondta: arra keresik a választ, miként lehet azokat a tudományos ismereteket alkalmazni a kormányzati szférában, amelyek javítják az állami szolgáltatások, a szabályozás és a közpolitikák eredményességét abból a célból, hogy az a közösség, amelyet szolgálunk, fejlődjön és gyarapodjon. Ehhez pedig stratégiai látásmódra, az összefüggések feltérképezésére és ismeretére, valamint a nemzeti sajátosságok figyelembevételére van szükség.

Az MCC Közgazdasági Iskola által szervezett rendezvényen Francis Bloch, a Paris School of Economics professzora a közösségi hálózatok értékéről tartott angol nyelvű előadást. Az ezt követő panelbeszélgetés a kvantitatív tudományos módszerek kormányzati alkalmazásának fő kérdéseit tekintette át, délután pedig 10 kutató mutatta be eredményeit egy nemzetközi tudományos workshop keretében.