Olvasási idő: 3 perc

Stratégiai dokumentumot publikált a Mathias Corvinus Collegium (MCC), melynek célja, hogy a szervezet egyedülálló oktatási és ezzel összefüggésben nevelési alapelveit rögzítse. Ezek az alapelvek az intézmény több évtizedes működése során kristályosodtak ki, a 2021-ben és 2022-ben folytatott szakmai párbeszédnek köszönhetően pedig kiegészült és bővül a céldokumentum.

Az MCC a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményeként már több mint 25 éve végez oktatási és nevelési tevékenységét, az általános iskola felső tagozatától egészen a felnőtt korig működtetve ingyenes tehetséggondozási programokat. Intézményünk tudásközpontként is működik: képzéseink mellett mobilitási programokat szervezünk, széleskörű ösztöndíjrendszert biztosítunk hallgatóinknak, könyveket adunk ki, tudományos kutatásokkal foglalkozunk, nemzetközi és hazai konferenciákat, vitafórumokat hívunk létre, szerepet vállalunk a tudományos párbeszéd előmozdításában, a közéleti vitakultúra kialakításában. Az MCC a nemzetért és a szűkebb közösségükért tenni akaró, lelkes fiataloknak ad lehetőséget arra, hogy képességeiket kibontakoztassák, a legkitűnőbb hazai és külföldi oktatóktól tanulhassanak, mindezt térítésmentesen, földrajzi és anyagi helyzettől függetlenül Magyarország javát szolgálva és az összmagyarság boldogulását szem előtt tartva.

A 2020. év óriási mérföldkövet jelentett az MCC számára. A korábbi intézményi alapokon egy Magyarországon egyedülálló szellemi építkezés indult el, az Országgyűlés által biztosított vagyonjuttatásnak köszönhetően pedig az MCC mind szakmai, mind földrajzi értelemben elkezdte kiszélesíteni közcélú hazai és nemzetközi tevékenységét. Ennek köszönhetően mára már összesen 24 helyszínen vagyunk jelen összesen 5300 diák oktatását ellátva, az intézmény folyamatosan bővülő képzési portfóliója pedig megköveteli a működési struktúránkat bemutató részek folyamatos nyomon követését. Hiszünk a folyamatos fejlődés és fejlesztés fontosságában, ugyanakkor oktatási és nevelési alapelveinkre időtálló értékrendszerként tekintünk. Az MCC célja, hogy néhány éven belül 35 településen 10 000 diák képzését és nevelését biztosítsa.

A most elkészült stratégiai dokumentum lehetőséget ad arra, hogy az MCC minden képzési szintjén és helyszínén a helyi igények figyelembevételével azonos minőségi sztenderdek (azonos értékek és módszertani szemlélet) mentén szervezhesse oktatási és nevelési tevékenységét. Dokumentumunk részletesen leírja és bemutatja az általunk legfontosabbnak tartott alapelveket, melyek mentén ma is és a jövőben is elképzeljük működésünket.

A most, nyilvánosan is elérhető dokumentum folyamatosan frissül, a benne foglaltak tudományos megalapozottságát és empirikus megvalósulását kutatja az MCC Setényi János vezetésével működő Tanuláskutató Intézete, amely tavaly kezdte meg működését.