Olvasási idő: 3 perc

A versenyszerű, formális keretek közötti vitázás amellett, hogy a magabiztosságtól kezdve a kritikai gondolkodáson át a nonverbális kommunikációig számtalan képességet fejleszt, rendkívül jó szórakozás és kiváló közösségépítő esemény. Az MCC Egyetemi Programjának diákjai az összes MCC-s egyetemi központban megtapasztalhatták ezt a kéthetente ismétlődő vitaklub-esteken, ráadásul a félév utolsó budapesti alkalma a külső érdeklődők előtt is nyitva állt.

Rendhagyó módon az idei utolsó budapesti MCC Vitaklub kapui nyitva álltak minden külső érdeklődő számára, akik szerették volna megtapasztalni a formális vitázás parázs világát, avagy csak közelebbről megismerték volna az MCC Vitaakadémia tevékenységét.

A félév során az MCC-s hallgatókból összeállt vitázói kemény magon túl új arcok is megfordultak a vitaesten, ráadásul proaktívan, a komfortzónából kilépve az első vitaklubjukon többen fejest ugrottak a mélyvízbe, és jelentkeztek vitázónak.

Az félév befejező vitaklubjának tételmondata a következőképpen hangzott: „A Ház bevezetné az esküdtbíráskodás intézményét Magyarországon”. A kiemelt eseményhez igazodva, a vita formátuma a vitázás világában az egyik legnagyobb múltra visszatekintő és legnagyobb presztízzsel bíró úgynevezett brit parlamenti vitaformátum volt, ez magyarázza tételmondatban használatos az angolszász vitakultúrában elterjedt „A Ház” megnevezésű fiktív ént.

Ebben a vitaformátumban egy támogató és egy ellenző oldal érvel a tételmondat mellett és ellen, azonban mindkét oldalon két-két csapat található, tehát összesen négy csapat méri össze a tudását és érvrendszerének erősségét. A vitaformátum így amellett, hogy nagy presztízsű, igencsak összetett, a csapatok azonban kiválóan vették az akadályt – külön dicséretet érdemelnek a vitaesten résztvevő és ebben a formátumban elsőként vitázó középiskolások – hiszen kiváló érveknek és egy dinamikus vitának lehetett fúl- és szemtanúja a közönség és az öttagú szakmai zsűri.

A hétfői vitaszimulációban az évek erőssége és a formátum által követelt szerepbetöltések alapján a Nyitóellenzék, tehát a kontra oldal első csapata nyert, így kijelenthetjük, hogy parázs vita után a fiktív „ház” végül is elvetette az esküdtbíráskodás intézményének a bevezetését Magyarországon.

Az MCC Vitaklub a következő félévben is minden egyetemi központban elérhető lesz az MCC-s diákok számára, a nagy érdeklődés, kiváló hangulat és pozitív visszajelzések alapján azonban még több nyílt alkalommal.