Olvasási idő: 8 perc

A címben szereplő felkiáltással vágtunk bele a Helikoni Diákünnepségek jobbító szándékkal való megismerésébe és fejlesztési ötleteink gyűjtésébe, április végén, Keszthelyen, az ünnepségek időtartama alatt.

Módszertanunk a Design Sprint volt, amely eredetileg egy ötnapos módszer a problémák megoldására és az ötletek tesztelésére, mi azonban most egy két- és félnapos időkeretbe szorítva végeztük el a munkát. A Design Sprint összetett problémák megoldására való, ami lehet termék-, szolgáltatásfejlesztés, vagy teljesen új produktum is. Célja, hogy döntéshozók – mielőtt további kockázatokat vállalnának – felmérjék, jó úton járnak-e. Továbbá célja lehet az új ötletek, javaslatok gyűjtése is. A módszertan leginkább egy szigorú kísérleti hipotézis-vezérelt tudományos módszer, egy emberközpontú kreatív divergens tervezési folyamat és egy folyamatos fejlesztésre együttműködően reagáló agilis filozófia metszetében helyezhető el. Nagyon hasonlít a Design Thinking módszertanára, amitől leginkább az időkorlát miatt tér el. A folyamat végén nem lesz még kész “termék”, csupán egy prototípus.

A Helikoni Diákünnepségek kapcsán, amire leginkább csak Helikonként szokás hivatkozni több tízezer magyar embernek az emlékek között felsejlenek a középiskolás évek, a Balaton, Keszthely városa, és egy rendezvény, melyről felejthetetlen élményekkel, dicsérő szavakkal vagy építő kritikákkal, minősítésekkel, netán éremmel, díjjal, vagy fődíjjal tértek haza. A versengés izgalma és az önfeledt szórakozás boldogsága, taps és könny, siker és kudarc, öröm és csalódás, a közösséghez tartozás élménye, a szabadság érzése, koncertek és spontán bulik, elcsattant csókok és be nem teljesült szerelmek, dallamok, arcok, illatok, ízek összessége képzi a Helikont. A dunántúli középiskolás korosztály nagy hagyományokkal rendelkező, kétévente megrendezésre kerülő keszthelyi, kulturális seregszemléjéről van szó, ahol a diákok iskolai keretek között, 20 művészeti kategóriában, szakértő zsűri előtt mérik össze tudásukat. A Helikon alapkoncepciója, hogy kizárólag az iskolák által kiválasztásra kerülő, az adott művészeti ágban legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó tanulók érkezzenek a megmérettetésre.

A Design Sprint folyamatában a megrendelő maga a Helikon Ünnepségek volt, amit a rendezvény szervezőcsapatának egy régi tagja, Osvald Bálint képviselt. Facilitároként Molnár Janka Sára, Papp Henrik és Horváth Dávid segítették a munkánkat, az MCC részéről pedig Lánczi Péter vállalta a belső szponzor szerepét.

Az MCC Vezetőképző Akadémia diákjaiként négy-öt fős diverz csapatokat alakítottunk és a Helikon jelenlegi értékajánlatának megtartása mellett, a következő kérdésekre kerestük a választ: Kiterjeszthető -e a Helikon a határon túli diákok számára? Ha igen, hogyan? Kialakítható -e együttműködés a Helikon és az MCC között? Ha igen, hogyan? Bevonhatóak -e általános iskolások az ünnepségsorozatba? És ha igen, hogyan?

A szervezők vakfoltjainak felderítése érdekében a résztvevő középiskolás diákok szemszögébe helyezkedve igyekeztünk feltárni a fenti kérdésekkel kapcsolatban a rendezvény esetleges hiányosságait és fejlesztendő terülteit. Csapatmunkában dolgozva empátiainterjúkat készítettünk diákokkal és az őket kísérő tanárokkal. Az empátiainterjúk tárgyát az képezte, hogy mit jelent a jelenlévő diákok számára a Helikon Ünnepségeken való részvétel, milyen értéket közvetít számukra a rendezvény és milyen esetleges kihívásokkal szembesülnek a Keszthelyen töltött pár nap alatt. Az interjúk alapján megalkottuk azt a perszónát, aki a célközönséget képző középiskolás diák archetípusát jelenítette meg és gondolatban végigkísértük őt a fogyasztói útján. A munka ezen fázisában a problémamegértésére és a probléma definiálására fektettünk különösen nagy hangsúlyt a fókusz kialakítása céljából.

Projektmunkánk következő szakaszát a brainstrorming képezte, amelyben lehetséges megoldásokkal rukkoltunk elő csapaton belül. Ezek a megoldások egyrészt igyekeztek választ adni a kiindulópontként megjelölt három fő kérdésre, másrészt az időközben megismert, számunkra új, akár operatív, kommunikációs vagy stratégiai problémákra is. Felmerülő ötleteink szűrése és tisztázása után a prototípus megoldások elkészítése következett.

A Design Sprint folyamatot végül a megoldások célcsoporttal (jelen esetben középiskolás diákokkal) való validálása zárta le. A validálás lényege, hogy meggyőződjünk arról, valóban hasznos munkát végeztünk és megoldásainkkal tudnak azonosulni azok, akiknek a felhasználói élményét szeretnénk fokozni. Erre a Balaton Színházban került sor, ahol tíz-tizenöt perces prezentációkban és kérdés-válasz szekciókban adtuk elő csapatonként az elmúlt pár nap munkájának eredményeit. A célcsoporton kívül a záróeseményen jelen volt a megrendelő képviseletében két szervező és a facilitátorok is.

Mivel mindhárom csapat azonos módszertannal tárta fel ugyanazt a problémakört, ezért az eredmények között nagy volt az átfedés. Javaslataink között megjelent többek között:

  • Egy több régiós Helikon megszervezésének az ötlete, ami az MCC infrastruktúrájára támaszkodhatna páros-páratlan évi felosztásban, és ami akár egy kárpát-medence szerte ismertté váló versennyé nőhetné ki magát hét magyarországi regionális és három külhoni regionális elődöntővel az MCC központjaiban.
  • Az MCC Középiskolás Programja és a Helikon szinergiák kihasználása, az azonos célcsoport és értékrend kapcsán. A szinergiákon belül a toborzás és az elérés, illetve a célcsoporttal való kapcsolattartás jelenthetné a főbb metszéspontokat.
  • Az általános iskolák felé nyitás művészeti tanárok hajlandóság- és igényfelmérésén keresztül.
  • Ismert és népszerű könnyűzenei előadók nagyobb számban való meghívásával, valamint fesztiválhangulatot teremtő edukációs és gasztronómiai standok megjelenésével nyitás az egyetemista korosztály felé.
  • A rendezvény kompetitív jellegének erősítése és kézzel foghatóbb értékelés kialakítása, aminek része lehetne a zsűritagok fiatalítása és egy olyan online platform, amelyen a nézők szavazataikkal értékelhetnék a produkciókat.
  • Infrastruktúra bővítése fűthető kempingek építésére való beruházással és a szállások, valamint a rendezvényhelyszínek közötti gyakran közlekedő buszjáratok igénybevételével.
  • Kommunikációs csatornák fejlesztése, nagy hangsúllyal a social médiára.

A megoldási javaslataink ismertetését követően csapatonként felvázoltuk az általunk alkotott perszóna új fogyasztói útját, amelyet a javaslataink megvalósulása esetén járna be. A célcsoport részéről a validálás megtörtént. Nagy figyelemmel és érdeklődéssel követték a kiselőadásainkat, és egyetértettek azok tartalmával. A jelen lévő szervezők hálásak voltak a munkánkért. Hangot adtak azonban annak is, hogy az általunk felvázolt legtöbb problémával, a több éves szervezői tapasztalataiknak köszönhetően ők is találkoztak és sok megoldási javaslat bennük is felmerült, azonban a Helikon hagyományai és Keszthely infrastruktúrális adottságai miatt az általunk vizionált változások nem feltétlenül reálisak a közeljövőben.

Írta: Szabó Kenéz


A Vezetőképző Akadémia egyéves intenzív képzése alatt piacképes, gyakorlatorientált és naprakész vezetői tudást és készségeket sajátíthatsz el. Tudj meg többet és jelentkezz még ma! https://vezetokepzo.mcc.hu/