Olvasási idő: 1 perc

Ilan Wurman, az Arizona State University docense, az MCC vendégoktatójaként 2021. május 25-én délután Prof. Dr. Szilágyi János Ede igazgató meghívására a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet vendége volt.

Vendégelőadónk az Intézet kutatói állományának tartott rövid előadást az alapjogvédelem amerikai szemléletével és az amerikai alkotmány 14. kiegészítésével kapcsolatos alkotmányértelmezési kérdésekről.

Az előadás az éppen aktuális európai alapjogvédelmi viták kapcsán kívánt egy amerikai nézőpontot felvillantani, közelebbről megvilágítva azon jogi érveket és álláspontokat, amelyek a konzervatív amerikai alkotmányelmélet ún. originalista iskolája kapcsán felmerülnek. Az előadásban szó volt politikai és polgári jogokról, a tisztességes eljárással összefüggő jogokról, gazdasági szabadságról, illetve az egyenlő bánásmód követelményével összefüggő kérdésekről is, fókuszálva az USA Legfelsőbb Bíróságának ezen területeken végzett jogfejlesztő tevékenységére, és ennek értékelésére.

A hosszabb előadást követően Szilágyi professzor  bemutatta az Intézet működését és tevékenységeit.

Fotó: Sulyok Márton